2013/10/11

Hezkuntza arloko profesional eta aditu zenbaitek ikusten dute, euskara geldi-geldika aurrera egiten doala Ezkerraldean, Meatzaldean eta EnkarterrinProfesionales y expertos educativos observan una progresiva recuperación del euskera en la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones


Sabino Arana Fundazioak eta Bideko Argia kultur elkarteak elkarraldi bat antolatu dute, bateko, gogoeta egiteko euskarak erabil esparruetan (gizarte-bizitza, administrazioa, aisia etab.) bizi duen egoeraz, eta, besteko, haren garapena eta aurrera egiten segi dezan abiatu beharreko ekimenak aztertzeko.


Santurtziko Dorretxe jauregian hogeita hamar bat pertsona bildu dira, adituak eta Ezkerraldean, Meatzaldean eta Enkarterrin euskararen eta euskal kulturaren garapenaren eta etorkizunaren alde lan egiten duten elkarteetako eta erakundeetako ordezkari zenbait, eskualde horretan guztian hizkuntza normalizatzen joan dadin egiten diren ahaleginak eta, halaber, hura indartzeko beharko liratekeen programak aztertzeko.

Gai horren inguruko kontuak aztertzen jardun dutenak izan dira: Gotzon Lobera, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria (Eusko Jaurlaritza). Olatz Altuna,Soziolinguistika Klusterreko kidea; Jon Aizpurua, Plangintza eta Azterlanetako zerbitzu-burua; etaPatxi Alberdi, Bizkaiko Foru Aldundiko Hizkuntza Gizarteratzeko Ataleko burua.

Horrenbestez, bada, Jon Aizpuruak zenbait datu eman du “Erroldako datuetan oinarrituta, Euskarak Ezkerraldean izan duen bilakaeraren berri emateko; Olatz Altunak eskaini duen hitzaldiaren ardatza izan da, “Euskararen kaleko erabilpena Ezkerraldean”; Patxi Alberdik  “Bizkaiko Foru Aldundiak euskara Ezkerraldean sustatzeko dituen lehentasunezko jardun-esparruak” hartu ditu mintzagai; eta Gotzon Loberak berba egin du, “Bilakaeraz, oraingo egoeraz eta Herri Administrazioak Ezkerraldean etorkizunerako dituen erronkez ”.

Datuek hala diote. Euskara Ezkerraldean biziberritze-prozesu garrantzitsu bat bizitzen ari da, hamarkadatan zehar alderantzizkoa bizi izan duen arren, nahiz eta gauza arraroa edo gutxi jakina izan ez. Izan ere, Jose Antonio Uriarte  aita frantziskotar eta euskalkien ikertzaileak 1864an egindako azterlan batek jakin eragin zuen ezen, Ezkerraldeko biztanlerik gehienak euskaraz mintzatzen zirela eta gaztelania gazte gutxi batzuek bakarrik erabiltzen zutela komunikatzeko. Gero, jasan zituen  jazarpenek eta debekuek haren atzerakada areagotu zuten.

Orain,  herritarren eta instituzioen nahimenari eta ahaleginari esker, euskara orduan galdutako  eremua berreskuratzen ari da. Biziberritze hori  hizkuntzaren beraren biziraupena bermatzen ari da; hain zuzen ere, horixe da mintegi honen antolatzaileek espero dutena, hots,  etorkizunerako joera hortik joatea.

Goizeko debatea esparru horren zenbait alderditan ardaztu da, besteak beste: nondik gatoz?, zein da euskaren gaur egungo egoera?, zeintzuk dira inguru horretan hizkuntza normalizatzeko egiten ari diren ahaleginak? Zeintzuk programa beharko lirateke hura indartzeko?
En un encuentro, organizado por Sabino Arana Fundazioa y la Asociación cultural Bideko Argia, en el que se ha analizado la situación del euskera en sus diferentes ámbitos (vida social, administración, ocio, etc.) así como su desarrollo y las iniciativas a tomar para que siga avanzando

Cerca de una treintena de expertos y representantes institucionales y de asociaciones que trabajan por el desarrollo y futuro del euskera y la cultura vasca en la zona de Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones se han dado cita en la Casa Torre de Santurtzi para analizar los esfuerzos de normalización del idioma realizados en la zona, así como los programas que serían necesarios para reforzarlo.

Gotzon Lobera, director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas (Gobierno vasco); Olatz Altuna, del Clúster vasco de Sociolingüística; Jon Aizpurua, jefe del Servicio de Planificación y Estudios de la Viceconsejería de Política Lingüística; y Patxi Alberdi, jefe de la Sección de Socialización de la Lengua de la Diputación Foral de Bizkaia han ido analizando  estas cuestiones.

Así Jon Aizpurua ha ofrecido datos sobre la Evolución del euskera en Ezkerraldea en base a los datos del censo”; Olatz Altuna ha centrado su discurso en la “ Evolución del uso del euskera en la calle en  Ezkerraldea”; Patxi Alberdi ha hablado sobre los “Ambitos de actuación prioritarios de la Diputación Foral de Bizkaia en cuanto a la promoción del euskera en Ezkerraldea”; y  Gotzon Lobera, sobre la “Evolución, situación actual y retos para el futuro de la  administración pública en Ezkerraldea”.

Los datos lo avalan. El euskera en Ezkerraldea está viviendo un proceso de revitalización importante, pese a que durante décadas haya vivido el efecto contrario, aunque no fuera algo extraño o poco conocido. De hecho, un estudio realizado en 1864 por el franciscano e investigador de los dialectos del euskera, José Antonio Uriarte, determinó que la mayoría de los habitantes de Ezkerraldea hablaban el idioma y sólo una pequeña parte de jóvenes utilizaban el castellano para comunicarse. Posteriormente, las persecuciones y prohibiciones a las que se vio sometido acentuaron su retroceso.

Ahora gracias a la voluntad y al esfuerzo de ciudadanos y de instituciones se está recuperando el terreno perdido. Una revitalización que está garantizando al euskera la pervivencia y que desde los organizadores de este seminario esperan sea la tendencia del futuro.

Y es en ese marco es en el que se ha centrado el debate de la mañana, ¿de dónde venimos?, ¿cuál es hoy día la situación del euskera?, ¿cuáles son los esfuerzos de normalización del idioma que se están realizando en la zona? ¿Qué programas serían necesarios para reforzarlo?

2013/10/10

El Parque de Santurtzi será este domingo el escaparate de los trabajos de más de 450 encajeras en la XIII Concentración de SanturtziEste próximo domingo, 13 de octubre,  el Parque de Santurtzi vuelve a celebrar su tradición Concentración de Encajeras de Santurtzi, organizado por Labores Ángela en colaboración con Comercios Unidos y el área de Comercio. Con ésta suman ya trece ediciones, con participantes procedentes de todo el Estado, que nos mostrarán sus trabajos realizados en encaje de bolillos, patchwork, punto de cruz, punto...

Como en pasadas ediciones, el horario de la concentración será de 10.00 a 14:00, hora en la que se celebrará una entrega de premios a las labores más destacadas, así como a la participante más joven, al grupo llegado desde más lejos...

“Al igual que en las ediciones anteriores, vendrán mujeres de todas las partes, como Zaragoza, Cantabria, Catalunya... y nos enseñarán sus trabajos y técnicas que a buen seguro nos gustarán”, ha señalado Ángela Fernández en la rueda de prensa de presentación que esta mañana ha tenido lugar en Casa Torre. Así, ha explicado que la persona de mayor edad, el grupo llegado desde más lejos, el grupo de fuera más numeroso y el grupo del País Vasco más numeroso tendrán su recompensa y contarán con sus respectivos premios. Además, como novedad, ha señalado que se contará con la presencia de la bilbaína Begoña Sánchez, autora de dos libros sobre labores, que estará firmando ejemplares durante toda la mañana.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Santurtzi, Idoia Vizcaino, concejala de Comercio y Turismo, ha invitado a los y las santurtziarras y a todas las personas de Santurtzi y alrededores a acudir a un acto, que sin duda será “muy llamativo, como en sus anteriores ediciones, y donde podremos compartir los trabajos y técnicas que van pasando de generación en generación”, ha señalado. Asimismo, ha alabado el esfuerzo de las participantes que, llegadas de todo el Estado y con edades comprendidas entre los 5 ó 6 años y los más de 90, son las principales protagonistas del encuentro, junto a sus trabajos”.

2013/10/08

Mamarigako Kultur Etxeko ikastaroak - Cursos de la Casa de cultura de Mamariga


Urtero bezala ikastaro eskaintza zabala dugu Kultur Etxean auzokideen partehartzeari esker. Hauek dira momentuz azaroan martxan jarriko direnak:

MALABAREAKzehazteke*
MARRAZKETA: astelehenetan  10.30ean
PATCHWORKzehazteke*
JOSKINTZA: ostiraletan 18.00-20.00
PUNTU GURUTZE: zehazteke
GAKORRATZA: ostegunetan 18.00-20.00
SUKALDARITZA: ostiraletan 19.00-21.00
BERTSOLARITZAzehazteke*
EUSKARA HOBETZENzehazteke*
PANDERO: asteartetan, 18.30etatik aurrera (3 talde: hasiberriak, aurreratua, beteranoak)
TXALAPARTA:zehazteke* 2 talde: hasiberriak, aurreratua
DANTZAK: asteartetan 19.00-20.00
DANTZA MODERNOA: zehazteke* 

zehazteke*: Eguna finkatuta ez dagoen kasuetan partehartzaileen artean zehazten saiatuko gara.

Aurrerago (IKASTARO LABURRAK):
- Interneten bidezko negozioak (8 ordu)
- Negozio digitalentzako marketing-a (6 ordu)
- Etxeko garagardoa (larunbata 11etatik 6etara)

PLAZO DE MATRICULA DEL 14 AL 30 DE OCTUBRE
________________________________________________

Kaixooooo!
Como cada año en la Kultur tenemos una amplia oferta de cursos gracias a la colaboración de nuestros vecinos y vecinas. De momento estos son los que van a comenzar en noviembre.

MALABARESdia por confirmar*
PINTURA: lunes a las 10.30
PATCHWORKdia por confirmar**
COSTURA: viernes18.00-20.00
PUNTO DE CRUZdia por confirmar*
GANCHILLO: jueves 18.00-20.00
COCINA: viernes 19.00-21.00
BERTSOLARITZAdia por confirmar*
EUSKARA HOBETZEN: dia por confirmar*
PANDERO: martes, a partir de las 18.30 (3 grupos: iniciación, avanzado, veteranos)
TXALAPARTAdia por confirmar* 2 grupos: iniciación, avanzado,
DANTZAK: martes19.00-20.00
- DANZA MODERNA: dia por confirmar* 

dia por confirmar*El día se intentará acordar entre los/as participantes.

Más adelante (CURSOS PUNTUALES):
- Curso de plan de negocio de negocios por internet (8 horas)
- Plan de marketing para negocios digitales (6 ordu)
- Cerveza casera (un sabado de 11 a 6)

 PLAZO DE MATRICULA DEL 14 AL 30 DE OCTUBRE

Mamarigako Kultur Etxea
mamarigakokultur@yahoo.es
www.kulturetxea.com
tfna: 94 493 78 60

El número de visitantes a Santurtzi sigue al alza, atraído por la variedad de actividades turísticas


La apuesta del Ayuntamiento de Santurtzi por el Turismo y la dinamización del municipio sigue cosechando datos que ponen en relevancia la buena posición del municipio en el mapa turístico vizcaíno.
Dada por finalizada la época estival, los datos de turistas recogidos por la Oficina de Turismo de Santurtzi entre los meses de junio y septiembre son calificados por el consistorio como “muy buenos”, tras arrojar una cifra de 12.138 personas que han pasado por la oficina del Puerto pesquero, es decir, un 10,58% más que el pasado año, cuando se contabilizaron 10.977 y se consiguió duplicar la cifra del anterior año. Asimismo, en lo que respecta a la ocupación hotelera, el porcentaje alcanzado ha sido de 72,21%, porcentaje ligeramente superior a la del pasado año (en torno al 70%).

 
Según ha señalado la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santurtzi, Idoia Vizcaíno, y a pesar de que el mal tiempo del mes de junio hizo que los datos recogidos fueran un poco más “flojos”, “el resto del verano hemos atendido a un mayor número de visitantes de lo habitual, especialmente el mes de agosto”.


Cabe destacar que el 41,28 % de los visitantes que ha recibido Santurtzi ha sido del Estado y el 12,70% extranjero. Teniendo en cuenta los datos del pasado año, podemos decir que el incremento en el número de visitantes se ha detectado especialmente entre visitantes procedentes del Estado y del extranjero, siendo en menor medida los de otros puntos de Euskadi. “Los turistas estatales que más nos visitan siguen siendo catalanes y madrileños. En cuanto a los turistas extranjeros son franceses e ingleses por ese orden”.
En relación con la información solicitada por las personas que se han acercado hasta la Oficina de Información Turística del puerto santurtziarra, cabe señalar que el 64,77% ha solicitado información local y el 27,03% información comarcal. Así, de acuerdo con el tipo de información demandada se denota una especial atracción por los puntos de interés, museos, visitas guiadas y gastronomía.
Asimismo, la motivación de los visitantes que llegan a Santurtzi es principalmente el ocio, la cultura, “city break” y gastronomía. Por su parte, las demandas de información no presencial se recogen principalmente por teléfono (87,59 %, un total de 254 en este período) y principalmente son motivadas por información sobre las visitas guiadas.

 
En lo que se refiere a la variedad de actividades, “hemos seguido impulsando propuestas basadas en la cultura marítima y la gastronomía, ofreciendo experiencias turísticas que diferencian y potencian la personalidad de Santurtzi dentro de la Costa Vasca como destino turístico”, ha añadido la concejala.


En concreto, el número de participantes en las actividades programadas en relación a Santurtzi Itsasoa, el número de visitantes en este período ha sido de 4.728 personas y cabe reseñar igualmente las cifras recogidas durante los meses de primavera y verano dentro del Programa de Dinamización, como las 339 que han participado en Cuentacuentos, las 126 en los simulacros de subastas o las 425 de las visitas guiadas con concertadas. En total de las mismas, junto a las visitas audioguiadas (938), los talleres marineros (45) o las visitas teatralizadas (90), suman las 4.728 personas anteriormente mencionadas.


Por su parte, las actividades en torno al Agurtza han sumado este verano 2.457 participantes y especial relevancia tiene el Programa Ver Ballenas, que ha alcanzado las 320 personas, completando así el número de plazas disponibles, como el pasado año, o el programa especial para ver los fuegos artificiales de Aste Nagusia desde la embarcación de la Virgen, que en los cuatro paseos programados alcanzó los 135 participantes, siendo la primera vez que se desarrollaba.


En definitiva, se trata de unos datos que, sumados a los de otras actividades que se han desarrollado desde el área de Turismo, refrendan la apuesta por las actividades turísticas que desde el consistorio santurtziarra se viene impulsando desde los últimos años, “una apuesta que sin duda tiene su repercusión a pie de calle, cumpliendo el objetivo de llegar a más gente y hacerles partícipes de nuestra cultura, nuestro ocio y gastronomía”, ha concluido Vizcaíno.