2021/05/22

El Gobierno Vasco dará un nuevo impulso al programa coeducativo Nahiko de Emakunde para que llegue a más centros en su próxima edición - Eusko Jaurlaritzak beste bultzada bat emango dio Emakunderen Nahiko hezkidetza-programari hurrengo edizioan ikastetxe gehiagotara iristeko helburuarekin
Alrededor de 20.000 niños y niñas de Primaria han aprendido valores de respeto e igualdad en los 18 años de existencia de Nahiko

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y el consejero de Educación, junto con la Directora de Emakunde, han visitado el centro Serantes de Santurtzi donde se aplica el programa

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal y el Consejero de Educación, Jokin Bildarratz, han visitado hoy el centro Serantes de Santurtzi, junto con la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, y la alcaldesa del municipio, Aintzane Urkijo, donde han podido conocer de primera mano la aplicación del programa Coeducativo Nahiko de Emakunde en el alumnado de Primaria.

El programa coeducativo Nahiko ha cumplido 18 años y en este tiempo han pasado por el mismo alrededor de 20.000 niños y niñas de todos los ciclos de Primaria. El objetivo del programa es, según ha explicado Artolazabal, que “niños y niñas aprendan valores relacionados con la igualdad, con el respeto y con la no violencia, y la importancia de trasladar estos valores a las pequeñas cosas de cada día, a las elecciones y comportamientos cotidianos”.

La consejera ha remarcado que las evaluaciones realizadas confirman que las relaciones de niños y niñas que han pasado por el programa mejoran, convirtiéndose en más igualitarias y más respetuosas, por lo que ha anunciado que Emakunde va a dar un nuevo impulso al programa para que en la próxima edición puedan participar más centros en el mismo. Los centros que se adhieren al programa adquieren el compromiso de trabajarlo durante dos cursos escolares. En estos dos últimos cursos de esta edición, han participado 49 centros (305 aulas), 364 profesores y profesoras y alrededor de 6.000 alumnos y alumnas.

Artolazabal ha recordado que Emakunde ha apostado desde su creación por la coeducación como una herramienta estratégica clave para cambiar algunos valores que rigen en la sociedad: “Es imprescindible trabajar con chicos y chicas en edades en las que están empezando a comprender el mundo, y a interiorizar sus valores y sus reglas, porque sabemos que si no se les enseña igualdad acaban aprendiendo desigualdad”, ha señalado, y ha apuntado que nos encontramos en un momento importante en cuanto al trabajo en coeducación.

Así, ha destacado la importancia de contar en Euskadi con el II Plan de Coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato, liderado por el Departamento de Educación, “una herramienta absolutamente necesaria que nos va a permitir dar importantes pasos en la educación en igualdad”. En este sentido ha valorado positivamente el estrecho trabajo colaborativo entre el Departamento de Educación y Emakunde para avanzar en la implementación de dicho plan.

Por su parte, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha señalado que el Programa Nahiko está alineado con el Plan de Coeducación del Departamento de Educación y al mismo tiempo el Plan de Coeducación coincide con las líneas del Plan de Igualdad del Gobierno Vasco. En este sentido, el consejero ha declarado que “buscamos el mismo objetivo y tenemos que trabajar estrechamente”. En palabras de Bildarratz, “aunque en los últimos años nuestra sociedad ha dado grandes pasos en la dirección correcta, todavía tenemos qué hacer, qué enseñar. Aun así, soy optimista. Las nuevas generaciones tienen mucho que aprender, pero también nos enseñarán mucho”.

En la visita han podido conocer de mano de los propios alumnos y alumnas las diferentes unidades didácticas que han trabajado dentro de este programa que trabaja la igualdad, el respeto y la no-violencia mediante la educación en valores para la convivencia en igualdad. Para ello se toma como base los derechos humanos, especialmente su aplicación a la vida cotidiana y el análisis de los roles de género en que se socializan las alumnas y los alumnos. El objetivo principal es potenciar el desarrollo integral pleno de chicas y chicos en todas sus potencialidades, independientemente de su sexo, valorando tanto las habilidades masculinas como femeninas.

Eusko Jaurlaritzak beste bultzada bat emango dio Emakunderen Nahiko hezkidetza-programari hurrengo edizioan ikastetxe gehiagotara iristeko helburuarekin

Lehen Hezkuntzako 20.000 haur inguruk errespetu- eta berdintasun-balioak ikasi dituzte Nahiko indarrean egon den 18 urteetan Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburua eta Hezkuntza sailburua, Emakundeko zuzendariarekin batera, Santurtziko Serantes zentroan izan dira, programa nola aplikatzen den bertatik bertara ikusteko Beatriz Artolazabal Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburua eta Jokin Bildarratz Hezkuntza sailburua Santurtziko Serantes ikastetxean izan dira gaur, Izaskun Landaida Emakundeko zuzendariarekin eta Aintzane Urkijo udalerriko alkatearekin batera. Bertan, bertatik bertara ezagutu ahal izan dute Lehen Hezkuntzako ikasleek nola lantzen duten Emakunderen Nahiko hezkidetza-programa.

Nahiko hezkidetza-programak 18 urte bete ditu, eta denbora horretan Lehen Hezkuntzako ziklo guztietako 20.000 haur inguru igaro dira programa horretatik. Artolazabalek azaldu duenez, programaren helburua da "haurrek berdintasunarekin, errespetuarekin eta indarkeriarik ezarekin lotutako balioak barneratzea, eta balio horiek eguneroko gauza txikietara, hautuetara eta portaeretara eramatea".

Sailburuak azpimarratu du egindako ebaluazioek berretsi egiten dutela programan parte hartu duten haurren arteko harremanak hobetu egiten direla, berdintasunezko eta errespetuzkoagoak bihurtzen direla, eta, beraz, iragarri du Emakundek beste bultzada bat emango diola programari, hurrengo edizioan ikastetxe gehiagok parte har dezaten bertan. Programarekin bat egiten duten ikastetxeek bi ikasturtetan lantzeko konpromisoa hartzen dute. Edizio honetako azken bi ikasturteetan 49 ikastetxek (305 gela), 364 irakaslek eta 6.000 ikasle inguruk parte hartu dute.

Artolazabalek gogorarazi du Emakundek, sortu zenetik, hezkidetzaren aldeko apustua egin duela, gizartean nagusi diren zenbait balio aldatzeko funtsezko tresna estrategikoa dela sinistuta: "Ezinbestekoa da neska-mutilekin lan egitea mundua ulertzen hasten diren adinetan, gizartearen balioak eta arauak barneratzen hasten direnean; izan ere, badakigu berdintasuna irakasten ez bazaie, azkenean berdintasuna eza ikasten amaitzen dutela", adierazi du sailburuak, eta hezkidetzari dagokionez une garrantzitsuan gaudela gaineratu du.

Hala, azpimarratu du garrantzitsua dela Euskadin II Hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean izatea, Hezkuntza Sailaren gidaritzapean. Sailburuaren esanetan, "behar-beharrezkoa den tresna bat, berdintasunean oinarritutako hezkuntzan urrats garrantzitsuak emateko aukera emango diguna". Ildo horretan, positibotzat jo du Hezkuntza Sailaren eta Emakunderen arteko elkarlan estua plan horren ezarpenean aurrera egiteko.

Bestalde, Jokin Bildarratz Hezkuntza sailburuak esan du Nahiko Programa lerrokatuta dagoela Hezkuntza Sailaren Hezkidetza Planarekin eta, aldi berean, Hezkidetza Plana bat datorrela Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun Planaren ildoekin. Adierazi duenez, "denok bilatzen dugu helburu berbera eta eskutik helduta egin behar dugu lan”. Bildarratzen hitzetan, "azken urteotan gure gizarteak urrats handiak eman baditu ere norabide egokian, oraindik badugu zer egin, zer irakatsi. Hala ere, baikorra naiz. Belaunaldi berriek asko dute ikasteko, baina irakatsi ere asko irakatsiko digute ".

Bisitan, ikasleen eskutik, berdintasuna, errespetua eta indarkeriarik eza lantzen dituen programa honen barruan lan egin duten unitate didaktikoak ezagutu ahal izan dituzte. Hauetan, giza eskubideak hartzen dira oinarritzat, batez ere haien aplikazioa eguneroko bizitzan, eta emakumezko eta gizonezko ikasleak sozializatzen diren genero-rolen azterketa. Helburu nagusia da neska-mutilen erabateko garapen osoa sustatzea, beren ahalmen guztietan, sexua edozein dela ere, trebetasun maskulinoak zein femeninoak baloratuz.

2021/05/21

Bilboko Portuko Agintaritza eta Santurtziko Udalaren arteko Lankidetza hitzarmena hiri-ingurunea hobetzeko - Convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Ayuntamiento de Santurtzi para la mejora del entorno urbanoGaur Bilboko Portuko Agintaritzak eta Santurtziko Udalak hitzarmen bat sinatu dute portuaren eta hiriaren arteko interakzioa hobetze aldera. Asmoa zera da, hiri-ingurunea jasangarri egin eta orokorrean hobetzea portuko zenbait gunetan eta herritarrek itsasaldean erabiliko dituzten espazioetan. Bestalde, hitzarmenaren bidez irisgarritasuna hobetu nahi da, besteak beste, bideen baldintzak, espazio publikoak eta portu-hiri ingurua egokitu nahi dira herritarrek aisialdian erabil ditzaten modu ludikoan, nola-eta pasealekuak, bideak, bidegorriak, igogailuak edo oinezkoentzako pasabideak eginez edo daudenak egokituz.

Erakunde bien arteko lankidetza Santurtziko portuko instalazioen hasiera-hasieratik existitu izan da. Izan ere, bestelako hitzarmen eta akordio batzuk sinatu dira Abrako portu-instalazioak garatu eta udalerria bera hobetzeko. Horren bidez, zenbait egitasmo eta hiri-jarduketa gauzatu dira, hala nola, itsas-pasealekuak sortu, sarbide eta bestelako bide batzuk ezarri edo aisialdirako espazio berriak berreskuratu eta prestatu egin dira herritarren gozamenerako.

Rikardo Barkala Portuko Agintaritzako presidenteak hauxe adierazi du: “Orain beste urrats bat emango dugu, eta portuko zenbait espazio eta instalazioren balioa eta berezitasuna sustatuko dugu Santurtziko udalerriaren gune publikoa osatu dezaten. Horrela, herritarrek itsasoarekin bat egiteko toki gisa erabili nahi dira, eta espazio horien etekin soziala handitu, bai portuko ikuspuntutik eta bai hiriaren ikuspuntutik, programatutako jarduketen oreka ekonomikoa bermatuz, kontserbazio egoera eta segurtasuna hobetuz eta herritarren erabilera jasangarriak sustatuz”.

Bestalde, Aintzane Urkijo Santurtziko alkateak honakoa gaineratu du: “Hitzarmen honek, Gobernu Taldeak orain arte izan duen bideari jarraituz, aukera emango du itsasoaren aurreko espazioak berreskuratzeko eta bideen, espazio publikoen eta portu-hiri ingurunearen irisgarritasuna eta baldintzak hobetzeko herritarren mesederako, aisialdian inguru hori modu ludikoan erabil dezaten.” Horrez gain, eskertu du “Portuko Agintaritzak inbertsioa egiteko egin duen ahalegina, santurtziarron bizi-kalitatea hobetuko duten egitasmoak gauzatzeko erabiliko da eta.

Hona hemen hitzarmenaren bidez jorratuko diren egitasmoak:

- Murrieta etorbidea eta kiroldegia lotzeko pasabidea: Gaur egungoa aldatu eta Murrieta etorbidera iristea bermatuko duen beste bat egingo da, arranpak edota igogailu eta guzti Reina Victoria pasealekuan. Zabalagoa izango da oinezkoen joan-etorria errazteko.

- Bidegorria Lehendakari Agirre pasealekua: Birdiseinatu egingo da pasealekua, orokorrean, zabalagoa izan dadin. Horretarako, bidegorriaz gain, atsedenerako berdeguneak, begiratokia eta itsasoaren ondoan ibiltzeko tokia egokituko dira.

- Reina Victoria pasealekuko bidegorria: Lehendakari Agirre pasealekuko bidegorria luzatu eta hobetu egingo da.

- Iparragirre etorbidea: Gaur egun dagoen bidea zabalduko da 2,5 metroko bidegorria eta 3 metroko espaloia eginez, eta goiko aldean landaredun terrazak jarriko dira.

- Parke lineala – porturainoko balkoi korritua: N-639 errepidearen ondoko pasealekuko berdegunean jardun eta pasealekua Seranteseko magaleraino luzatuko da.

- Reina Victoria pasealekua konpondu: Gaur egun dagoen pasealekuaren konponketa integrala egingo da.

- Hobekuntzak arrantza portuan: Berriztu eta hobetu egingo da.

Jarduketa horiek egiteko Bilboko Portuko Agintaritzak milioi bat euro ezarriko du urtero, BEZ barik, hitzarmenak dirauen lau ekitaldietan. Horrela, programatutako obrak, jarduketak eta lanak amaituta eta administrazio-izapideak eginda, Santurtziko Udalak titulartasunaren jabetza hartuko du.

Convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Ayuntamiento de Santurtzi para la mejora del entorno urbano

La Autoridad Portuaria de Bilbao y el Ayuntamiento de Santurtzi han firmado hoy un convenio para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de las interacciones puerto-ciudad, vinculadas a la mejora del entorno urbano en diversos espacios portuarios y del acceso público al frente marítimo. El convenio persigue, asimismo, la mejora de la accesibilidad; así como de las condiciones de los viarios, de los espacios públicos y del entorno urbano-portuario con destino al uso lúdico, público y recreativo de los vecinos, tales como paseos, viales, bidegorris, pasarelas peatonales o ascensores.

La colaboración entre ambas entidades se remonta al origen y desarrollo de las propias instalaciones portuarias de Santurtzi, mediante la suscripción de otros convenios y acuerdos para el desarrollo de las instalaciones portuarias en el Abra Exterior y la mejora del municipio, que han permitido la ejecución de diversos proyectos y actuaciones urbanísticas, la creación de paseos marítimos, el establecimiento de accesos y viarios públicos o la recuperación y apertura de nuevos espacios recreativos para la población del municipio.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala, ha recalcado que “ahora damos un paso más, potenciando el valor y la singularidad de diversos espacios e instalaciones portuarias como zonas públicas del municipio de Santurtzi, convirtiéndolos en puntos de encuentro del ciudadano con el mar, incrementando el rendimiento social de dichos espacios, tanto desde el punto de vista del puerto como de la ciudad, y todo ello sobre la base de garantizar un equilibrio económico de las actuaciones programadas, mejorando su estado de conservación y su seguridad, y potenciando los usos ciudadanos sostenibles”.

Por su parte, la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo, ha apuntado que este convenio “permitirá seguir la sintonía del Equipo de Gobierno de aportar por recuperar espacios frente a la mar, mejorando la accesibilidad y condiciones de los viarios y espacios públicos y del entorno urbano-portuario en el municipio con destino al uso lúdico, público y recreativo”. Asimismo, ha agradecido “el esfuerzo inversor de la Autoridad Portuaria, que poco a poco se irá traduciendo en proyectos que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Los ámbitos de intervención acordados en dicho convenio son:

- Pasarela Murrieta-Polideportivo: sustitución de la pasarela existente por una accesible a cota de la calle Murrieta con rampas y/o ascensor en el Paseo Reina Victoria, con mayor anchura para el tránsito peatonal.

- Bidegorri en el Paseo Lehendakari Agirre: rediseño para dar más espacio al conjunto del paseo y dotarlo de bidegorri, zonas verdes de descanso, mirador y acceso al frente marítimo.

- Bidegorri Paseo Reina Victoria: mejora y continuación del bidegorri del Paseo Lehendakari Agirre.

- Avenida Iparragirre: ampliación del vial existente con destino a la construcción de un bidegorri de 2,5 metros y una acera de 3 metros, con remate con la cota a través de aterrazamientos con vegetación.

- Parque lineal - balconada hacia el Puerto: intervención en zonas verdes del paseo lineal asociado a la carretera N-639 y prolongación del mismo hasta la falda del Serantes.

- Reforma Paseo Reina Victoria: regeneración urbanística integral del paseo existente.

- Mejoras en el Puerto Pesquero: renovación y mejora urbana.

Para realizar dichas actuaciones, la Autoridad Portuaria de Bilbao aportará anualmente un millón de euros, IVA excluido, durante los cuatro ejercicios de vigencia del convenio. De este modo, una vez finalizadas las obras, actuaciones y trabajos programados, el Ayuntamiento de Santurtzi asumirá, tras las oportunas tramitaciones administrativas, la titularidad de los mismos.

2021/05/20

NOGEN ACTUARÁ EN EL SERANTES KULTUR ARETOA DE SANTURTZI - NOGEN SANTURTZIKO SERANTES KULTUR ARETOANEN SANTURTZINEl Serantes Kultur Aretoa como consecuencia del nuevo decreto de Gobierno Vasco, vuelve a ofrecer a todas y todos dos sesiones de cine, las tres películas que ofrece en sus tres magníficas salas, de jueves a domingo, en horario 17:30 y 20:00 horas.

Así mismo, Casa Torre Jauregia vuelve a su horario habitual y por tanto la Sala de Exposiciones: de 9:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:30 horas.

Además en el Serantes Kultur Aretoa este mes de junio, se podrá disfrutar de la siguiente programación:

El 4 de junio, a las 19:00 horas la obra sobre las peripecias del Lehendakari José Antonio Agirre “De Gernika a Nueva York, pasando por Berlín”, escrita por Patxo Tellería, dirigida por Fernando Bernués, interpretado por Iñaki Rikarte y que cuenta con la banda sonora en director de Iñaki Salvador.

El 11 de junio, a las 20:00 horas y destinado al público más joven el grupo contaremos con la presencia del grupo de rock-pop euskaldun NOGEN, que nos presentará su último trabajo “Under Alt”. Precio de la entrada: 18 euros.

Además también el SKA quiere sumarse a los actos de celebración, en este municipio, en torno al Día del Orgullo LGTBIQ+ y, en ese sentido, ofrecerá una película muy apropiada para la ocasión, “Las aventuras de Priscila: La Reina del Desierto”, el domingo, 27 de junio, a las 20:00, en el que se contará con un divertido photocall. El precio de la entrada será de 6 euros.

Finalmente, señalar que el Serantes Kultur Aretoa va a llevar a cabo una encuesta entre sus socias/os para conocer su preferencia, en cuanto al día y horario para los espectáculos de artes escénicas, de cara a la programación de la próxima temporada

NOGEN SANTURTZIKO SERANTES KULTUR ARETOANEN SANTURTZIN

Eusko Jaurlaritzako dekretu berriaren ondorioz, Serantes Kultur Aretoak berriro emango ditu baina hiru zine-geletan ostegunetik igandera, 17:30ean eta 20:00etan

Era berean, Casa Torre jauregiak ohiko ordutegia berreskuratuko du eta beraz, Erakusketa Gela 9.00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 21:30era egongo da zabalik.

Horrez gain, Serantes Kultur Aretoan ekainean honako programazio hau izango dugu:

Ekainaren 4an 19:00etan Jose Antonio Agirre Lehendakariaren gorabeherak ezagutuko ditugu “De Gernika a Nueva York, pasando por Berlin” antzezlanean. Patxo Telleria da gidoiaren idazlea, Fernando Bernués zuzendaria eta Iñaki Rikarte protagonista nagusia. Gainera, Iñaki Salvadorrek konposatutako soinu-banda zuzenean entzun ahal izango da emanaldian.

Ekainaren 11an, 20:00etan NOGEN rock-pop talde euskalduna izango dugu “Under Alt” bere azken lana aurkezteko. Sarreraren prezioa: 18 euro.

SKAk bat egin nahi du herri honetan Harrotasunaren Eguna ospatzeko egingo diren ekitaldiekin, eta horretarako gaiarekin zuzenean lotutako film bat eskainiko du: “Las aventuras de Priscilla: La reina del desierto”. Emanaldia ekainaren 27an izango da, 20:00etan. Photocall eta guzti prestatuko dugu eta sarrera 6 eurotan salduko da.

Azkenik, jakinarazten dizuegu Serantes Kultur Aretoak inkesta bat egingo duela bazkideon iritzia jasotzeko. Besteak beste, jakin nahi dugu zein egun eta ordutegi dituzuen nahiago eszena-arteen emanaldiak ikusteko, datorren denboraldian kontuan hartze aldera.