2021/01/09

SERANTES KULTUR ARETOAK URTEKO LEHEN HIRUHILEKO ESZENA-PROGRAMAZIOA AURKEZTEN DU - EL SERANTES KULTUR ARETOA PRESENTA SU PROGRAMACIÓN ESCENICA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.

 Serantes Kultur Aretoaren Aurtengo lehen hiruhilekoaren eszena-programazioan 9 ikuskizun daude publiko guztientzat. Horietatik bi dantza-ikuskizunak dira, bat kontzertua, hiru euskarazkoak eta beste hirurak antzezlanak gaztelaniaz.

Programa horretan antzerki soziala aurki dezakegu, hala nola "Una noche sin luna", Juan Diego Botorekin, "Don Quijote somos todos" Templeko Antzokiak moldatutako Kixoteren bertsio eguneratuagoa, eta "Todos hieren y una mata" komedia klasikoa.

Euskarazko ikuskizunei dagokienez, Ene ba! eta Ez dok ero komediak eta Kutxidazu Bidea Ixabel musikala izango ditugula esan dezakegu.

Dantzak ere bere lekua izango du hurrengo bi emanaldiekin: Brodas Brossen “Around the world” hiri-dantza eta Kukai konpainiaren “Erritu”, non ahal izanez gero Santurtziko Musika Eskolako Maitia abesbatzak lagunduko baitu.

Kutxi Romero eta Razkinen kontzertu akustiko aparta ere izango da, Bizkaian emango duten bakarra dena.

Serantes Kultur Aretoa prezioak herritarrentzat eskuragarriak izan daitezen saiatzen da, abonuak salgai jartzen ahaleginduz, ahalik eta emanaldi gehien ikustera joan ahal izateko. Ildo horretan, 60 euroko abonua egongo da hiruhilekorako, ikuskizun guztiak barne, euskarazko lanak eta Kutxiren kontzertua izan ezik. Era berean, 20 euroko abonua jarriko da salgai euskarazko lanetarako.

Bestalde, txikienek 6 plana zoragarri euskaraz ikusteko aukera izango dute, Serantes Kultur Aretoan, urtarrileko eta otsaileko igande goizetan. Behean adierazten diren hiru antzezlanak eta honako film hauek: "Lur eta Amets", "Pokemon Pikachu detektibea", urtarrilaren 17an eta 24an, hurrenez hurren, eta "Mr Link Jatorri Galdua", otsailaren 7an. Proposamen horietarako 12 euroko abonua jarri da salgai.

Ordutegiei dagokienez, helduen ikuskizunak 19:00etan izango dira, Kutxiren Kontzertua izan ezik, 18:00etan egingo baita Eusko Jaurlaritzaren araudira egokitzeko. Haur eta familientzako ekitaldiak, ohi bezala, 12:30ean izango dira.

Hona hemen ikuskizunen zerrenda:

Urtarrilak 10 Haurrentzako eta familiarentzako antzezlana: Kotondarrak
Urtarrilak 15 Antzezlana: Don quijote somos todos
Urtarrilak 21 Musikala euskaraz: Kutsidazu Bidea Ixabel
Urtarrilak 29 Antzezlana: “Todas hieren y una mata”
Urtarrilak 31 Haurrentzako eta familiarentzako antzezlana: Pinocchio
Otsailak 4 Antzezlana euskaraz: Ene Ba!
Otsailak 14 Haurrentzako eta familiarentzako antzezlana: Botadun katua
Otsailak 26 Hiri-dantza: “Around the World”
Otsailak 27/28 Kontzertua: Kutxi Romero-Razkin
Martxoak 13 Antzezlana: “Una noche sin luna”
Martxoak 18 Antzezlana euskaraz“Ez dok ero”
Martxoak 26 Dantza: Erritu.

Jakinarazi nahi dugu oraingo honetan programazioaren lehen hiruhilekoa aurkeztu nahi izan dugula, seihilekoaren ordez, ohikoa den bezala, Covid-19ak eragin ditzakeen egoera berrietara egokitu ahal izateko.

Aurreko guztiak zure adostasuna izango duelakoan, jaso ezazue gure osasun-desiorik zintzoena guztiontzat.

EL SERANTES KULTUR ARETOA PRESENTA SU PROGRAMACIÓN ESCENICA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.

La programación escénica del Serantes Kultur Aretoa para el primer trimestre de este año cuenta con 9 espectáculos, con los que llegar a todo tipo de público. De los cuales: dos son de danza, uno es un concierto, tres son espectáculos en euskera y tres obras de teatro en castellano.

En este programa podemos encontrar teatro social, como “Una noche sin luna”, con Juan Diego Boto, una versión más actualizada del Quijote adaptada por el Teatro del Temple, con la obra “Don Quijote somos todos” y la comedia clásica “Todas hieren y una mata”.

En cuanto a los espectáculos en euskera, decir que podemos contar con las comedias, Ene Ba! y Ez dok ero y el musical Kutxidazu Bidea Ixabel.

La danza también estará presente con dos representaciones: una de danza urbana “Around The world”, de Brodas Bross y la otra representación nos viene de la mano de la compañía Kukai, que nos traerá el espectáculo “Erritu”, en el que si fuera posible se vería acompañado por la Coral Maitia de la Escuela de Música de Santurtzi.

La guinda la pondremos con el esperado concierto en acústico de Kutxi Romero y Razkin, que será el único que se ofrezca en Bizkaia.

El Serantes Kultur Aretoa intenta que los precios sean asequibles para los ciudadanos, haciendo un esfuerzo al poner a la venta abonos, para facilitar el poder acudir a ver el mayor número de representaciones posibles. En este sentido habrá un abono para el trimestre, que incluye todos los espectáculos salvo obras en euskera y concierto de Kutxi, por un importe de 60 euros. Así mismo, se pondrá a la venta un abono por importe de 20 euros para las obras en euskera.

Por otro lado, los más pequeños también podrán disfrutar en el Serantes Kultur Aretoa de 6 planazos en euskera, para las mañanas de los domingos de enero y febrero. Tres obras de teatro, que abajo se indican y las películas: “Lur eta Amets” , “Pokemon Pikachu Detektibea”, el 17 y 24 de enero, respectivamente y “Mr Link Jatorri Galdua”, el 7 de febrero.:Para estas propuestas se ha puesto a la venta un abono de 12 euros.

En relación a los horarios, los espectáculos de adultos serán a las 19:00 horas, salvo el Concierto de Kutxi que se llevará a cabo a las 18:00 horas para adaptarnos a la normativa de Gobierno Vasco. Los eventos para público infantil y familiar, serán como es habitual a las 12:30 horas.

Pasamos relación de espectáculos:

10-enero Teatro infantil y Familiar: Kotondarrak
15-enero Teatro: Don quijote somos todos
21-enero Musical en euskera: Kutsidazu Bidea Ixabel
29-enero Teatro: “Todas hieren y una mata”
31-enero Teatro Infantil y Familiar: Pinocchio
4-febrero Teatro en euskera: Ene Ba!
14-febrero Teatro Infantil y Familiar: Botadun katua
26-febrero Danza Urbana: “Around the World”
27/28 febrero Concierto: Kutxi Romero-Razkin
13-marzo Teatro: “Una noche sin luna”
18-marzo Teatro en euskera“Ez dok ero”
26-marzo Dantza: Erritu.

Queremos informar que en esta ocasión se ha querido presentar un primer trimestre de programación, en lugar de un semestre, como es habitual, para podernos ir adaptando a las nuevas situaciones que se puedan generar, motivadas por el Covid19.

En la confianza de que todo cuanto antecede merezca su conformidad, reciban nuestros más sinceros deseos de salud para todas y todos.