2022/03/04

Santurtzilanek gizarteratzeko ibilbide berriak jarri ditu martxan, 52 santurtziarrentzat, haien laneratzea sustatzeko - Santurtzilan pone en marcha nuevos itinerarios de inserción, para 52 santurtziarras, para fomentar su inserción laboralSanturtziko Udaleko SanturtziLanek, Enplegu eta Gizarteratze Sailarekin lankidetzan, abiarazitako ekintza berriaren helburu nagusia udalerriko 52 pertsona lan-munduan sartzea sustatzea eta horretan laguntzea da, ahal dela langabetuak, laneratzeko zailtasun bereziak dituztenak.

«Baterako helburuen eta jarduera-ildo estrategikoen araberako laneko programa eta jarduera partekatuak bateratzeak eta artikulatzeak gauzatzen ditugun ekintzen eraginkortasuna biderkatuko du, dauden potentzialtasunak aprobetxa ditzakegulako eta sinergiak sor ditzakegulako langabezian dauden pertsonen mesedetan» adierazi du Juan Andrades Ekonomia Bultzatzeko zinegotziak laneratzea sustatzeko prestakuntza-ibilbide berriak aurkezteko prentsaurrekoan.

Horrela ekintza berri hau abian jarriko da, lau ibilbide bereiziz zuzentzen diren adin-tartearen arabera, baina helburuak eta garapenak partekatuz. Izena emateko epea martxoaren 4tik aurrera egongo da zabalik.

Horrela, lehenengo hiru ibilbideak 45 urtetik gorakoentzat izango dira, eta honako hauek izango dira:

1.- Supermerkatuetako lan anitzetarako langileak.
2.- Langile zorreatzaileak eta pinturen aplikazioa metalezko egituretan.
3.- Biltegiko laguntzaileak.


Laugarren ibilbidea 30 urte bitarteko gazteentzat da, ahal dela Santurtzikoak:

4.- Mendeko pertsonei arreta ematea gizarte-erakundeetan.

Lau ibilbide horien faseetan honako hauek sartzen dira: lan-orientazioa, banakako aholkularitza- eta laguntza-ekintzak, lan-merkatuan sartzea sustatzeko; lan-aktibazioko modulua, talde-saioekin, prestakuntza-eskaintzari, lan-araudiari eta lan-merkatuari buruzko informazioarekin; prestakuntza, ibilbide bakoitzaren araberako praktikekin; eta lan-bitartekaritza, prospekziorako eta enpresekin eta enplegua kudeatzen duten beste erakunde batzuekin harremanetan jartzeko prozeduren bidez.

“Gure aurreikuspenen arabera, parte-hartzaileen % 15 gizarteratuko da, eta % 40raino irits gaitezke aurretik garatutako antzeko edizioen arabera” gaineratu du Andradesek.

Ekintza horretara bideratutako aurrekontua 135.000 euro baino gehiagokoa da, foru erakundeak emandakoa, eta haren prestakuntza ekainera arte luzatuko da, praktikekin irailera/urrira arte jarraitzeko eta prozesua hurrengo hilabeteetan ixteko, laguntza eta bitartekaritza eginez.

“Parte har dezakegun ekintza oro, Bizkaiko Foru Aldundiarekin kasu honetan bezala, ongietorria izango da eta santurtziarren artean enplegagarritasunik handiena lortzeko etengabeko bilaketan garatuko dugu” esanez bukatu du Andradesek.

Santurtzilan pone en marcha nuevos itinerarios de inserción, para 52 santurtziarras, para fomentar su inserción laboral

Fomentar y acompañar a la inserción en el mercado laboral de 52 personas del municipio preferentemente desempleadas, con especiales dificultades de inserción laboral es el principal objetivo de la nueva acción puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Santurtzi, desde SanturtziLan, y en colaboración con el departamento foral de Empleo e Inclusión.

“La confluencia y articulación de programas y actuaciones de trabajo compartidas, acordes a objetivos y líneas estratégicas de actuación conjuntas, multiplicará la eficacia de las acciones que llevemos a cabo, debido a que podemos aprovechar las potencialidades existentes y fomentar la generación de sinergias en beneficio de las personas en desempleo”, ha señalado el concejal de Impulso Económico, Juan Andrades, en la rueda de prensa para presentar los nuevos itinerarios formativos para fomentar la inserción laboral.

Así, y con las inscripciones abiertas desde mañana viernes 4 de marzo, se pone en marcha esta nueva acción, con cuatro itinerarios diferenciados por el tramo de edad al que se dirigen, pero compartiendo objetivos y desarrollos.

De esta manera, los primeros tres itinerarios serán destinados a personas mayores de 45 años, y serán los siguientes:

1.- Personal polivalente para supermercados.
2.- Personal chorreador y de aplicación de pintura en estructuras metálicas.
3.- Personal auxiliar de almacén.
El cuarto itinerario es el destinado a jóvenes, de hasta 30 años y preferiblemente de Santurtzi, y el el siguiente:

4.- Atención a personas dependientes en instituciones sociales.

Las fases de estos cuatro itinerarios comprenden orientación laboral, un conjunto de acciones de asesoramiento y acompañamiento, de carácter individual, para fomentar la inserción en el mercado laboral; módulo de activación laboral, con un conjunto de sesiones de carácter grupal, de información sobre oferta formativa, normativa laboral y el mercado laboral; formación, con párticas que dependen de cada itinerario; e intermediación laboral, mediante procedimientos para la prospección y contacto con empresas y otras entidades gestoras de empleo.

“Las previsiones con las que trabajamos es tener una inserción del 15% de las personas participantes, estimando que podamos llegar hasta el 40% atendiendo a ediciones similares desarrolladas con anterioridad”, ha añadido Andrades.

El presupuesto destinado a esta acción es de más de 135.000 euros, aportados por el ente foral y la formación de la misma se extenderá hasta junio, para continuar con las prácticas hasta el mes de septiembre/octubre y cerrar el proceso en los siguientes meses, haciendo acompañamiento e intermediación.

“Toda acción en la que podamos tomar parte, como en este caso con la Diputación de Bizkaia, será bienvenida y la desarrollaremos en nuestra constante búsqueda de alcanzar la máxima empleabilidad entre los y las santurtziarras”, ha concluido Andrades.

2022/03/03

Esku-pilota eta bestelako ekitaldi batzuk izango dira Emakumearen Nazioarteko Egunaren harira programatutako agendaren ardatza - Un festival de pelota mano y diversas actuaciones centran la agenda programada con motivo del Día Internacional de la MujerSanturtzik Emakumearen Nazioarteko Egunaren harira, datozen egunetarako antolatu duen programazioaren berri eman du. Ekitaldi apalak izango dira, asmo bakar eta berberaduna, berdintasunaren aldeko borrokaren garrantzia nabarmentzea alegia. Ekitaldion bidez, emakumeak gizartearen arlo guztietan ahalduntzea sustatu nahi da, bereziki Emakumearen Nazioarteko Egunaren esparruan.

Igandean, martxoak 6, Serantes pilota-lekuan esku-pilota jaialdia antolatu da Itsasalde pilota-elkartearekin lankidetzan. Jaialdia 18:00etan hasiko da eta jakina, emakumeak izango dira jokalariak eta protagonista bakarrak. Ospakizun nagusia, ohi legez, martxoaren 8an egingo da. Egun horretan hezkuntza-zentroek hartuko dute parte, eta herriko emakume talde batek “La cima… la conciliación” kale-emanaldia egingo du. Ekitaldia 12:00etan izango da Parke Nagusian. Euria bada, Gernika Parkean egingo dugu.

Asteazkenean, hilak 9, Irantzu Varelak “No hay matriarcado ni en el supermercado” bakarrizketa eskainiko du, eta Santurtziko Ahots Zuriak abesbatzak emango die arratsaldeko ekitaldiei amaiera. Bi ikuskizun horiek Casa Torre jauregian egingo dira 18:30etik aurrera. Sarrera librea izango da aforoa bete arte.

“Ikus dezakezuenez, prestatu dugun egitaraua apala da, baina kontzientzia gazte-gaztetatik hartzeko dago pentsatuta. Horretarako, herriko zenbait elkarterekin ez ezik, hezkuntza-arloko kolektiboekin aritu gara lanean. Gainera, udal gisa, babesa emango diegu herriko mugimendu feministak eta emakume-elkarteek antolatutako ekitaldiei” adierazi du Itziar Carrocera Gizarte Ekintzako zinegotziak.

“Herritarrak animatzen ditugu ekitaldi horietan eta gure herriko beste kolektiboek antolatutakoetan parte hartzera, betiere osasun-neurriak gordez. Martxoaren 8ak aldarrikapen-eguna izan behar du, berdintasunerako dei zabal eta bateratua” gaineratu du Carrocerak.

Merkatarientzako kontzientziazio-kanpaina

Programatutako ekitaldiez gain, udalerrian ekimen gehiago egingo dira Emakumearen Nazioarteko Egunaren harira. Adibidez, Santurtziko Udaleko Bulego Teknikoak diptiko bat argitaratu du “Saltokian erabiltzen duzun komunikazioak garrantzia du. Lagundu gizarte berdinzalea sustatzen” lemapean, merkatariek berdintasunari begira kontzientzia hartu eta komunikazioa zaindu dezaten.

Horrela, argitalpenaren bitartez herriko merkataritzak berdintasunarekin duen konpromisoa azpimarratzeaz gain, komunikatzeko moduak, bai saltokiko bezeroarekiko zuzeneko harremanetan eta bai sare sozialetan, duen garrantziari buruzko gogoeta sortarazi nahi da.

Esan bezala, argitalpenean komunikazioarekin lotutako zenbait arlo jorratzen dira, hala nola, hizkera inklusiboa, produktuen estereotipaziorik eza edo sexuaren arabera zeregin desberdinak esleitzen dituzten genero-rol edo balioen garrantzia lantzen da, adibidez, eskusleihoetan.Un festival de pelota mano y diversas actuaciones centran la agenda programada con motivo del Día Internacional de la Mujer

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Santurtzi ha anunciado hoy la programación prevista para los próximos días, unos sencillos actos con los que se pretende concienciar de la importancia de la lucha por la igualdad y que persiguen impulsar el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, en el Día Internacional de la Mujer.

El próximo domingo 6 de marzo, el frontón Serantes acogerá un festival de pelota mano femenino, en colaboración del Club Itsasalde, a partir de las 18.00 horas, siendo la principal celebración el 8 de marzo, como es habitual, para la cual se contará con la participación de centros escolares y la actuación callejera “La cima… la conciliación”, realizada por mujeres del municipio. El acto será a las 12.00 horas en el parque central, si bien, y siempre que las condiciones meteorológicas lo exijan, se podrá trasladar al Parque Gernika.

Un día más tarde, el miércoles 9, Irantzu Varela ofrecerá el monólogo “no hay matriarcado ni en el supermercado”, para concluir los actos de la tarde con la actuación del coro de mujeres de Santurtzi Ahots Zuriak. Estos actos comenzarán a las 18.30 horas y se celebrarán en Casa Torre, con entrada libre hasta completar aforo.

“Como veis, es una sencilla programación, pensada en concienciar desde las edades jóvenes, habiendo contado nuevamente con el colectivo educativo, además del de diversas asociaciones del pueblo. Además, como consistorio, apoyaremos los actos organizados por el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres del municipio, al margen de las que hemos organizado”, ha señalado la concejala de Acción Social, Itziar Carrocera.

“Animamos a todas las personas que quieran a participar en estos actos, así como en cualquier otro que se celebre desde los diferentes colectivos del municipio, respetando siempre las medidas sanitarias. Tiene que seguir siendo un día de reivindicación y de llamamiento común hacia la igualdad”, ha concluido Carrocera.

Campaña de concienciación entre comerciantes

Al margen de las actividades programadas, y con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Oficina Técnica de Comercio del Ayuntamiento de Santurtzi ha publicado un díptico que, con el título “La comunicación que utilizas en tu comercio importa ¡Contribuye a una sociedad igualitaria!”, pretende concienciar a este colectivo en materia de igualdad.

Así, esta publicación pone en valor el compromiso del comercio local con la igualdad e invita a reflexionar sobre la importancia de la forma de comunicarse, tanto en la relación directa con la clientela en los propios establecimientos, como en las redes sociales.

En la publicación se aborda el lenguaje inclusivo, la no estereotipación de productos o la importancia de reproducir valores o roles de género que atribuyan tareas diferentes según el sexo, por ejemplo, en los escaparates.

2022/02/28

Santurtzi refuerza su compromiso con las personas priorizando la inversión social y la actividad económica en sus cuentas para 2022El presupuesto se ve incrementado en 1,8 millones de euros con respecto a las cuentas actuales

El proyecto incluye inversiones por valor de 4 millones de euros, que se suman a las obras en ejecución actualmente, valoradas en 10 millones de euros

Santurtzi se encuentra en la antesala de la aprobación de las cuentas municipales para el presente ejercicio. Así, en el día de hoy, la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo, acompañada por el concejal de Hacienda, Joseba Ramos, ha presentado en rueda de prensa el proyecto de presupuestos para este año 2022, “unas cuentas que han sido elaboradas con el mismo criterio de prudencia y rigor económico que en anteriores años, siendo conscientes de las necesidades y con una visión muy realista”. El montante asciende a 64,228 millones de euros (presupuesto consolidado), lo que supone un incremento de un 1,8 millones de euros, un 3% con respecto a las actuales cuentas en vigor -62,4 millones de euros-.

“Nos encontramos ante un proyecto de presupuestos fuerte, unas cuentas que nos permitirán poder mantener los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos y vecinas, con el mismo nivel de calidad y que nos permitirá seguir trabajando en mejorar cuanto ofrecemos a la ciudadanía y dar respuesta a sus demandas”, ha señalado la alcaldesa, Aintzane Urkijo.

Este documento ha sido ya presentado en la Comisión de Economía y Hacienda a los diferentes partidos políticos, por lo que “como siempre hemos hecho, abrimos un periodo de aportaciones y estamos a la espera de todas cuantas nos hagan llegar en forma de enmiendas para poder integrarlas en las cuentas municipales. Nuestra voluntad es poder contar con el mayor número posible de aportaciones de todas las fuerzas políticas”, ha señalado Urkijo.

Además, una de las peculiaridades de este ejercicio es que, por primera vez, en las cuentas no se desglosan partidas de organismos autónomos -a excepción de la residencia municipal, con 6,7 millones de euros-, al haberse integrado los mismos, desde el 1 de enero, en la estructura municipal.

En lo que respecta a Udalkutxa, Santurtzi recibirá 34,1 millones de euros por parte de la Diputación foral de Bizkaia, lo que equivale a un 19,6% más con respecto al presente ejercicio.

Las personas y la generación de empleo, claves de las cuentas

“En un año en el que estamos empezando a recuperar la normalidad y poniendo en marcha proyectos que debido a la pandemia se han visto demorados, si bien no suspendidos, nos encontramos ante unas cuentas y un ejercicio claramente marcado, de nuevo, en apostar por las personas, con un total de 19,8 millones de euros destinados a quienes más lo necesitan – 1,9 millones más que en 2021-. Éstos irán destinados al fomento del empleo (2,7 millones de euros), el apoyo al comercio y turismo (718.000 euros), la residencia Nuestra Señora de Begoña (6,7 millones de euros)… Cabe destacar que, además, 1,8 millones de euros irán destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio, otros 1,4 a los centros de día y más de 2 a Ranzari.

“Queda claro, viendo las líneas del proyecto de presupuestos que hemos presentado, que la estrategia es seguir poniendo el punto de mira en las personas y en lo que éstas necesitan y demandan. Impulsar acciones en pro del empleo, políticas sociales que sigan mejorando nuestra calidad de vida y cubriendo nuestras necesidades, y generar actividad económica en nuestras calles, lo que se traduce en puestos de trabajo, son los puntos clave para nuestros vecinos y vecinas y el bienestar de las mismas. Esa es la prioridad del Equipo de Gobierno. La que siempre ha sido y así seguirá siendo”.


Inversiones para este año 2022 y actuaciones en proceso

Este presupuesto, además de velar por las necesidades de los y las santurtziarras con mayores dificultades, apuesta también por seguir mejorando Santurtzi y sus calles. “Debemos seguir apostando por las inversiones, para afianzar el futuro de nuestro pueblo, generar empleo y continuar con saltos cualitativos en la mejora de nuestra calidad de vida”. Y es que serán 4 millones de euros en inversiones para este año.

Entre las inversiones a acometer con cargo a los presupuestos de este año 2022 se encuentran:
Modernización de la flota del servicio de limpieza (1.300.000 euros)
Mejoras en equipamiento deportivo (1.000.000 euros): piscinas Mikel Trueba, campo Peña Athletic y pabellón de Kabiezes
Inversiones en edificios municipales (483.000 euros): CIFO, casa consistorial y viviendas municipales
Mejora del final de Jenaro Oraá (300.000 euros)
Inversiones en centros educativos (246.000 euros)
Mejoras en iluminación (150.000 euros) en diferentes zonas del pueblo, como en la urbanización La Magdalena, entre otras.
Instalación de un nuevo aseo público en el parque Ranzari (50.000)
Mejora de las balconadas en Antonio Alzaga (90.000 euros)
Mejoras en parques infantiles (300.000 euros)

Junto a estas inversiones, a día de hoy hay proyectos en marcha o licitación por importe de más de diez millones de euros, como la actuación en Aurora Vildósola - más de 3 millones para rehabilitar el entorno-, renovación de la calle Iparragirre o Doctor Fleming, el nuevo pabellón de limpieza, la urbanización del entorno del AGR207, en Mamariga, la restauración del Agurtza… así como actuaciones pendientes de formalizar, aún en estudio, por valor de casi 4 millones. A este listado de mejoras cabe recordar las actuaciones que está realizando la Autoridad Portuaria, que suponen otros 4 millones de inversión en las calles del municipio y que están siendo destinadas a la renovación del paseo del puerto, mejora de accesibilidad e instalación de una pasarela en Avenida Murrieta y mejoras varias en el entorno portuario.

Por último, y procedentes de la última edición de presupuestos participativos, Santurtzi cuenta con una partida de 500.000 euros para destinar a los proyectos elegidos por la ciudadanía, como creación de zonas deportivas, pavimentación y asfaltado, o la redacción de proyectos para la instalación de rampas mecánicas y ascensores urbanos en calle, entre otros.

Con estas actuaciones “pretendemos seguir dando continuidad al compromiso que adquirimos con nuestro pueblo, y seguir cumpliendo el plan de mandato, así como con los programas electorales que los vecinos avalaron mayoritariamente en las urnas”, ha añadido Ramos.

Santurtziko dendek beren produktuak jarriko dituzte ikusgai “Dendak Kalean” ekimenaren edizio berrian - Los comercios de Santurtzi mostrarán sus productos a pie de calle en una nueva edición de “Dendak Kalean”Otsailaren 28tik martxoaren 5era arte, Santurtzik “Dendak Kalean” ekimenaren seigarren edizioa burutuko du. Jarduera horri esker, herriko saltokiek beren negoziotik kanpo jartzen dituzte produktuak ikusgai, kalean bertan eta oinezkoen aurrean.

Horrela, dendak ikusgarriagoak dira eta errazago erakusten dituzte beren produktu guztiak, Santurtziko bizilagunentzat pizgarria dena, Santurtziko kaleetan ibiltzen direnean ezagutzen ez zituzten saltokiak ezagutzeko aukera dutelako.

"Merkatariek eta publikoak asko baloratzen duten ekimena da, gure udalerrian erosteko modu desberdina, atseginagoa baita" adierazi du Juan Andrades Ekonomia Bultzatzeko zinegotziak prentsaurrekoan.

Edizio honetan, 50 bat saltokik hartuko dute parte, hainbat sektoretakoak eurak, hala nola, moda, osagarriak, oinetakoak, optika, jostailu-dendak, dekorazioa… beren produktuak Santurtziko honako gune hauetan eskainiz: Txitxarran, Mahastietan, Juan XXIII kalean, Itsasalden, Kabiezesen, Murrietan… Aste osoan zehar sasoiko-artikuluak zein berrikuntzak eskainiko dituzte, oso prezio onean.

Jarduera 2020an izandako etenaren ondoren etorriko zaigu berriro. Edizio horretan, aurreikusita zegoen alarma-egoera deklaratu zen asterako, eta hura hasi eta hurrengo egunean bertan behera utzi behar izan zuten.

“Dendak Kalean” Santurtziko Udaleko Merkataritza Bulego Teknikoak antolatzen dituenetako bat da, 2022an Santurtziko merkataritza-sektorea sustatzeko.

Los comercios de Santurtzi mostrarán sus productos a pie de calle en una nueva edición de “Dendak Kalean”

Desde el próximo 28 de febrero al 5 de marzo, Santurtzi celebra la sexta edición de “Dendak kalean”, una actividad que permite a los comercios del municipio traspasar el umbral de su negocio para exponer sus productos en el exterior de los establecimientos, a pie de calle y a la vista de los y las transeúntes.

De esta forma, las tiendas se hacen más visibles y pueden dar a conocer con mayor facilidad todos sus productos, lo que supone un aliciente para los vecinos y vecinas de Santurtzi que en sus paseos por las calles de Santurtzi pueden descubrir comercios que no conocían.

“Es una iniciativa muy valorada tanto por los y las comerciantes como por el público, ya que supone una forma diferente, más amena, de comprar en nuestro municipio”, ha señalado en rueda de prensa el concejal de Impulso Económico, Juan Andrades.

En esta nueva edición, tomarán parte unos 50 comercios de diferentes sectores como moda, complementos, calzado, óptica, juguetería, decoración… ofertando una gran variedad de productos en diferentes zonas de Santurtzi, como la Txitxarra, Las Viñas, Juan XXIII, Itsasalde, Kabiezes, Murrieta… A lo largo de toda la semana ofrecerán tanto artículos de temporada a los mejores precios, como interesantes novedades.

Esta actividad vuelve tras su inesperada interrupción en 2020, edición en la que “Dendak kalean” estaba prevista para la semana en que se declaró el estado de alarma, y tuvo que ser suspendido el día siguiente a su comienzo.

“Dendak Kalean” es una de las iniciativas organizadas por la Oficina Técnica de Comercio del Ayuntamiento de Santurtzi para impulsar el sector comercial de Santurtzi en 2022.