2022/11/12

Santurtzik Euskadi Lagunkoiaren 10 urteak ospatuko ditu erakusketa ibiltari batekin - Santurtzi se une a la celebración de los 10 años de Euskadi Lagunkoia con una exposición itineranteSanturtzik Euskadi Lagunkoiaren 10 urteak ospatuko ditu erakusketa ibiltari batekin

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak sustatutako eta Matia Fundazioak abian jarritako Euskadi Lagunkoia sareak 10 urte bete ditu, eta Santurtzik bat egin du ospakizunarekin. Horregatik, kubo itxurako erakusketa ibiltari bat egongo da portuko pasealekuan, bi astez, proiektua herritarren artean zabaltzeko eta protagonistak eta lortutako lorpen batzuk ezagutzeko eta ikusarazteko.

2016ra egin behar da atzera Santurtzi Adeitsua Adinekoekin taldearen sorrera zein izan zen jakiteko. Udalak bultzatu zuen taldearen helburuak adinekoen parte-hartzea eta ahalduntzea sustatzea eta zahartze aktiborako aukerak sortzea dira.

Talde Eragile bat sortuta, programa honen funtsezko pieza gisa, bertako kideak – gaur egun 13 pertsona inguru daude – estrategia horren protagonista nagusiak dira; hortaz, diagnostiko bat eta ekintza-plan bat egiteko ardura ere badute. Talde honen ordezkari gisa, Nieves Barandika santurtziarrak gaur goizean egindako ekitaldian azaldu duenez, “modu apolitiko eta altruistan egiten dugu lan udalerria hobetzeko, adinekoentzat zein herritar guztientzat. Hainbat ekitaldi, topaketa eta jardunalditan hartu dugu parte, udal teknikariek lagunduta”.

Bestalde, Itziar Carrocera Santurtziko Udaleko Gizarte Ekintzako zinegotziak sareari zorionak eman nahi izan dizkio 10 urte betetzeagatik, eta azpimarratu du “adinekoei hitza emateko eta udalerriko egunerokotasunean parte hartzeko beharra”. Talde eragilearen lanari dagokionez, adierazi du “Santurtzi Adeitsuak taldea Santurtziko adinekoek beren herriaren hobekuntzan parte har zezaten sustatzeko sortu zela, hau da, guztion bizitzak modu positiboan eboluzionatu dezan zahartzen goazen heinean, eta, egia esan, emaitzak uste baino positiboagoak dira. Erabakiak hartzerakoan duten dedikazioa, inplikazioa eta adorea aitortu eta zoriontzeko modukoa da”.


Juan Albarrán Euskadi Lagunkoiako (Matia Institutua) ikertzaileak ekitaldi horretan egon nahi izan du, eta honako hau adierazi du “erakusketa ibiltari horren helburua Euskadi Lagunkoia ekimenak lortutako mugarri nagusiak jasotzea eta proiektuarekin lotura duten pertsona guztiei gure esker ona adieraztea da. Erakusketan kubo handi bat dago, Sarea osatzen duten 70 udalerrien mapa modu bisualean islatzen duena”.

Gainera, “udalaren eta adinekoen inplikazioa funtsezkoa da, eta, herritarrekin batera (banaka), erakundeekin eta elkarteekin lankidetzan aritzeko modu desberdinak sortzen dira, adineko pertsonei eta, adinekoei eta, horrekin guztiarekin, herritarrei mesede egingo dieten ingurune gero eta lagunkoiagoak bilatzeko.” gaineratu du Albarranek.

Santurtzi se une a la celebración de los 10 años de Euskadi Lagunkoia con una exposición itinerante

La red Euskadi Lagunkoia, iniciativa promovida por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y puesta en marcha por la Fundación Matia, cumple 10 años y Santurtzi se une a su celebración. Por ello, habrá una exposición itinerante en forma de cubo en el paseo del puerto durante 2 semanas con el objetivo de dar a conocer el proyecto a la ciudadanía, reconocer y visibilizar a sus protagonistas y algunos de los logros alcanzados.

Hay que retroceder hasta el 2016 para conocer el nacimiento de este grupo en el municipio denominado Santurtzi Adeitsua Adinekoekin, que fue impulsado por el Ayuntamiento de Santurtzi, con el fin promover la participación y empoderamiento de las personas mayores, fomentar una comunidad más amigable y generar oportunidades de envejecimiento activo.

Con la creación de un Equipo Motor, como pieza angular de este programa, sus integrantes, que actualmente hay alrededor de 13 personas, son los principales protagonistas de esta estrategia y, por ende, de la elaboración de un diagnóstico y plan de acción. Como representante de este grupo, la santurtziarra Nieves Barandika ha explicado en el evento celebrado esta mañana que “trabajamos de manera totalmente apolítica y altruista con la intención de mejorar el municipio no solo para las personas mayores sino para toda la ciudadanía. Hemos participado y participaremos en numerosos eventos, encuentros y jornadas, acompañados por personal técnico municipal”.

Por su parte, la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santurtzi, Itziar Carrocera ha querido felicitar a la red por los 10 años cumplidos y ha puesto en valor “la necesidad de dar voz a las personas mayores y hacerlas partícipes del día a día del municipio” . En relación a la labor del grupo motor, ha señalado que “Santurtzi Adeitsuak nació para incentivar la participación de las personas mayores de Santurtzi en la mejora de su pueblo, es decir, para que la vida de todos y todas evolucione de forma positiva a medida que vamos envejeciendo, y la verdad que los resultados son más que positivos. Su dedicación, implicaciónn y coraje a la hora de tomar decisiones es digna de reconocer y de felicitar”.

Juan Albarrán, Investigador de Euskadi Lagunkoia (Matia Instituto) ha querido estar presente en este acto y ha expresado que “el objetivo de esta exposición itinerante es recoger los principales hitos alcanzados por la iniciativa Euskadi Lagunkoia y mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas vinculadas al proyecto. La exposición consta de un gran cubo que refleja, de forma visual, el mapa de los 70 municipios que integran la Red”.

Además, Albarrán ha recalcado que “la implicación del ayuntamiento y de las personas mayores es fundamental, y, junto con la ciudadanía a título individual, entidades, asociaciones se generan diferentes formas de colaboración para la búsqueda de entornos cada vez más amigables que beneficien a las personas mayores y con todo ello a la ciudadanía.”

2022/11/11

Santurtzik ibilgailuen trafikoaren sarbidea arautu eta berritu du Serantes mendian, eta baimendutako eta larrialdietako ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira bertara - Santurtzi regula y renueva el acceso del tráfico rodado al Monte Serantes al que solo podrán acceder vehículos autorizados y de emergenciasSanturtzik ibilgailuen trafikoaren sarbidea arautu eta berritu du Serantes mendian, eta baimendutako eta larrialdietako ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira bertara

Gaurtik aurrera, Santurtziko Udalak, Herritarren Segurtasunerako arloaren bitartez, ibilgailuen zirkulazioa Serantes mendira sartzeko plan berri bat ezarri du. Jarduketa horren aurretik arau-esparru berri bat egin zen, urte honen hasieran indarrean jarri zena. Horren ondorioz, bide-seinaleak eguneratu dira, eta matrikulak ezagutzeko eta sarbideak kudeatzeko kameren sistema bat instalatu da. Kamera horien ardura izango da kokagune natural horretarako baimendutako ibilgailuen sarrerak eta irteerak kudeatzeko ezinbestekoa den pibote atzeragarria aktibatzea.

Horren guztiaren helburua birika berde horretarako sarbideak babestea, hobetzea eta behar bezala kudeatzea da, natura-ondarearen funtsezko faktoretzat hartzen baita, eta monumentu-multzoaren kategorian kultura-ondasun izendatutako eraikin-multzoa biltzen baitu.

Serantes mendiaren inguruan Ibilgailu Motordunen Sarrera eta Zirkulazioa arautzen duen Ordenantza berria indarrean jarri zenetik, Herritarren Segurtasunerako zinegotziak beharrezko kudeaketak eta komunikazioak egin ditu eremu horretan lur pribatuak dituzten bizilagunek sartzeko baimena izan dezaten.

Instalatutako sistemak baimendutako ibilgailuen matrikulak irakurtzeko aukera ematen du, horretarako jarri diren kamera guztien bidez. Ibilgailu horiek gunera sartzen direnean, gunera sartzeko eta han egoteko gaitzen duen identifikazio-txartela izan beharko dute ibilgailuaren barruan, ikusten den leku batean. Santurtziko udaltzainek edozein unetan gainbegiratu eta egiaztatu ahal izango dituzte txartel horiek.

Informazio egokia emateko eta araudi berria indarrean sartzeari buruzko zalantzak argitzeko, Herritarren Segurtasunerako zinegotziak erabaki du Serantes mendiko erregulazio- eta sarbide-gunean segurtasuneko langileak egotea datorren asteburuan.

Horri dagokionez, Herritarren Segurtasunerako Arloko zinegotzi Itziar Utrerak adierazi du, urte hasieran ordenantza onartu ondoren, orain beharrezko ekintzak jarri direla abian "ibilgailu motordunak sarbide mugatuko eremu horretara sartzea kontrolatzeko eta arautzeko, guztiok bereziki zaindu behar baitugu. Gure ondare naturala zaintzeaz gain, oinezkoei segurtasun handiagoa ematen ari gara, espazio libre batez modu seguruan goza dezaten”.

Ekintza honekin oinezkoentzako bidea ere hobetu da, Serantes mendirako igoeraren hasieran argitasun handiagoa emanez, hainbat farola jarrita, eta sarbidean egurrezko ate bat eta Kanadar pasabide bat jarriz, animaliak hiri-ingurunera sar ez daitezen. Gainera, zaborra botatzeko edukiontzi bat jarri da, eta hilabete batzuen buruan turismo-panel bat jarriko da, Serantesen inguruko jardueren eta ekintzen berri emateko.

«Guztion artean zaindu behar dugu Santurtzin dugun naturgunerik handiena, eta ingurumena eta pertsonak gehiago errespetatzen dituen lekua bihurtu behar dugu Serantes», esanez amaitu du Herritarren Segurtasunerako zinegotziak.Santurtzi regula y renueva el acceso del tráfico rodado al Monte Serantes al que solo podrán acceder vehículos autorizados y de emergencias

A partir de hoy, el Ayuntamiento de Santurtzi, a través del área de Seguridad Ciudadana, ha procedido a implementar un nuevo plan de acceso del tráfico rodado al Monte Serantes. Esta actuación ha venido precedida de la elaboración de un nuevo marco normativo, que entró en vigor a principios de este año, suponiendo una actualización de la señalización vial, así como la instalación de un sistema de cámaras de reconocimiento de matrículas y de gestión de accesos. Estas cámaras serán las encargadas de activar un pivote retráctil que resulta imprescindible para la gestión de las entradas y salidas de los vehículos autorizados a este enclave natural.

Todo ello con el objetivo de proteger, mejorar y gestionar adecuadamente los accesos a este pulmón verde considerado como un factor crucial del patrimonio natural y que contiene un conjunto de edificaciones declaradas como Bien Cultural en la categoría de Conjunto Monumental.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza Reguladora del Acceso y Circulación de Vehículos a Motor en el entorno del Monte Serantes, la concejalía de Seguridad Ciudadana ha venido realizando las gestiones y comunicaciones pertinentes para que los vecinos que tengan terrenos privados en la zona tengan la correspondiente autorización de acceso.

El sistema instalado permite, a través del conjunto de cámaras instaladas al efecto, la lectura de las matrículas de los vehículos autorizados. Una vez que dichos vehículos accedan a la zona deberán portar, en un lugar visible del mismo, la tarjeta identificativa que le habilita el acceso y la permanencia en la zona. Estas tarjetas acreditativas podrán ser supervisadas y comprobadas en cualquier momento por agentes de la Policía Local de Santurtzi.

Con el fin de facilitar la información pertinente y tratar de solventar dudas con respecto a la entrada en vigor de la nueva normativa, la concejalía de Seguridad Ciudadana, durante el próximo fin de semana, ha dispuesto la presencia de personal de seguridad en el punto de regulación y acceso al Monte Serantes.

A este respecto, la concejala del Área de Seguridad Ciudadana, Itziar Utrera, ha señalado que, tras la aprobación de la ordenanza a principios de año, ahora se ha puesto en marcha acciones necesarias para "el control y la regulación del acceso de los vehículos a motor a una zona de acceso restringido que todos y todas debemos cuidar de manera especial. No solo estamos cuidando nuestro patrimonio natural, sino que además estamos dando una mayor seguridad al peatón y que esté pueda disfrutar de manera segura de un espacio libre”.

Con esta acción también se ha mejorado el vial para el peatón dotando al inicio del ascenso al monte Serantes de una mayor luminosidad con la instalación de varias farolas, un nuevo acceso a través de una puerta de madera y un paso canadiense para que los animales no puedan acceder al entorno urbano. Además, se ha colocado un contenedor para depositar la basura tras realizar la bajada desde el monte y en unos meses, se dispondrá de un panel turístico que informará sobre actividades y acciones entorno al Serantes.

“Entre todos y todas debemos cuidar el espacio natural más grande con el que contamos en Santurtzi y hacer del Serantes un lugar más respetuoso con el medio ambiente y con las personas”, ha concluido la concejala de Seguridad Ciudadana.