2022/01/13

Santurtzik herriko umetxoak udalerriko ikastetxe publikoetan matrikulatzera animatzen ditu - Santurtzi anima a matricular a los y las txikis del pueblo en los centros educativos públicos del municipio

Santurtziko Udalak eskolaratzeko adina duten umeen gurasoei dei egin die datorren ikasturtean seme-alabak herriko ikastetxe publikoetan matrikulatu ditzaten.

“Garai honetan, urtero legez, familiei dei egiten diegu seme-alabak Santurtziko ikastetxe publikoetan matrikulatu ditzaten, jakin badakigulako heziketa publikoa, doakoa eta unibertsala eskaintzen duten kalitate handiko zentroak ditugula gurean. Matrikula-aldia hilaren 17an hasiko da, astelehena, eta 28an amaituko.”

“Herrian haur- zein lehen-hezkuntzan kalitate bikaina eskaintzen duten lau ikastetxe publiko ditugu. Lehen hezkuntza amaituta, herriko institutuetan bigarren hezkuntza eta batxilergoa eskaintzen dira eta horiez gain, LHTI zentroa ere badugu. Horrela, aukera zabala dugu gure seme-alabei etapa horretan heziketa paregabea emateko herritik irten gabe,” adierazi du prentsaurrekoan Itsazain Ortolatxipi Ibañez Kultura, Hezkuntza eta Euskara zinegotziak.

Esan bezala, Santurtzin lau ikastetxe publiko daude haur- eta lehen-hezkuntzarako: Itsasoko Ama, Mahastieta, Serantes eta Emilia Zuza.

Aurten aurrematrikulazio epea hilaren 17an hasi eta 28an amaituko da, ikastetxe bakoitzak idazkaritza zabalik duten ordutegietan. Bestela ere, online egin daiteke www.euskadi.eus/hezkuntza webgunearen bitartez.

Ikastetxea erakusten
Matrikulazio epea hasi baino lehen, ikastetxeak ikusi ahal izango dira, gurasoek ikastetxe bakoitzaren instalazioak zuzenean ezagutu ditzaten. Hona hemen egutegia eta ordutegiak:

Itsasoko Ama: Asteazkenean, hilak 12, 15:00etan.
Mahastieta: Ostegunean, hilak 13, 15:00etan.
Serantes: Asteazkenean, hilak 12, 15:00etan.
Emilia Zuza: Ostiralean, hilak 14, 10:00etan haur-hezkuntzako instalazioak eta egun berean, 15:00etan, lehen-hezkuntzakoak.

El Ayuntamiento de Santurtzi ha hecho un llamamiento para animar a los aitas y amas del municipio a que matriculen este próximo curso educativo a sus hijos e hijas en los diferentes centros escolares públicos del pueblo.

“Como cada año por esta época, hacemos a través de nuestros canales un llamamiento a las familias para que, a lo largo del presente periodo de matriculación, que comienza el lunes 17 y se extiende hasta el 28 de este mes, matriculen a sus txikis en los colegios públicos de Santurtzi, desde la plena confianza de que tenemos unos centros de altísima calidad que ofrecen una educación pública, gratuita y universal”.

“Tenemos cuatro centros públicos repartidos por el pueblo, con una oferta educativa de calidad tanto en Primaria como en Infantil, además, por supuesto, de los institutos de educación secundaria y otros centros educativos como el CIFO, que nos ofrecen un amplio abanico de oportunidades para dar la mejor educación posible a nuestros hijos e hijas a lo largo de toda la etapa educativa”, ha señalado en rueda de prensa el concejal de Cultura, Educación y Euskera, Itsazain Ortolatxipi.

En concreto, Santurtzi cuenta con los colegios de Educación Infantil y Primaria Itsasoko Ama, Las Viñas, Serantes y Emiliza Zuza.

La fecha de la presente campaña de pre-matriculación comienza el próximo lunes 17 y se extenderá hasta el 28 de enero, en horario de secretaría de cada centro escolar, así como de forma on line a través de: www.euskadi.eus/educacion.

Puertas abiertas
Previo al periodo de matriculación, y con el fin de mostrar al público las instalaciones para que las familias conozcan de primera mano los diferentes centros escolares, estos han organizado una jornada de puertas abiertas que se desarrollarán de la siguiente manera:

Itsasoko Ama, miércoles 12, a las 15:00 horas
Las Viñas, jueves 13 a las 15:00 horas
Serantes, miércoles 12 a las 15:00 horas
Emilia Zuza, viernes 14: Educación Infantil, a las 10:00; y Educación Primaria, a las 15:00 horas

2022/01/12

Santurtzik ezohiko dirulaguntza eman die kirol-klubei COVIDaren ondorioak arintzeko - Santurtzi otorga una subvención extraordinaria a los clubs deportivos para paliar los efectos del COVIDCOVID19ak udaleko kirol-erakundeen funtzionamenduan eragin dituen kalteen jakitun izanik, Santurtziko Udalak hainbat motatako ezohiko eta premiazko neurriak hartu ditu, “jarduera eta baliabide ekonomikoak murriztu behar izan dituztenen artean elkarte- eta kirol-sarean ahalik eta eragin txikiena izateko; izan ere, hirugarrenei ordaintzeko konpromisoei aurre egin behar izan diete”, adierazi du Danel Bringas Kirol zinegotziak prentsaurrekoan. Horrela, “kontua da osasun- eta gizarte-krisiaren eragina txikitzeko neurriak hartzea eta klubetan sortu diren premiei erantzutea, ezohiko diru-laguntzen lerro berri batekin, 50.000 euroko zenbatekoarekin”.

Gaur egungo egoeran, gizarte-, kultura- edo kirol-erakunde ugarik aurre egin behar diote diru faltari edo COVID-19ak eragindako bestelako kalteei, alarma-egoeraren eta ordutik hartutako neurrien ondorioz, “beraz, ezohiko neurria da, eta tramitazioan arintzen saiatu gara, klubei arnasa eman ahal izateko”.

Laguntza horien helburua izan da COVID-19aren hedapenak ekarri dituen kalteek eragindako udalerriko kirol-kluben eta -elkarteen jarduerari eustea, pandemia horrek eragindako osasun-krisiaren aurka borrokatzeko etengabeko neurriek sortu dituzten ondorio ekonomiko negatiboen aurrean euskarri-neurri gisa, eta Santurtziko udalerrian kirol-jarduera suspertzea sustatzea.

Santurtziko Udaleko Auzo Elkarteen Erregistroan eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Elkarteen Erregistroan izena emanda dauden kirol-klubek eta irabazi-asmorik gabeko beste kirol-erakunde pribatu batzuek jaso dituzte laguntzak, eta laguntza horietarako aurrekontu-zuzkidura 50.000 eurokoa izan da guztira udal-kutxetatik, eta 2019ko ekitaldian jasotako gehieneko zenbatekoa jaso ahal izango da gehienez, 2021ean jasotakoa kenduta.

Siendo plenamente conscientes de los perjuicios que la COVID19 ha ocasionado en el funcionamiento de las diferentes entidades deportivas del municipio, el Ayuntamiento de Santurtzi ha procedido a llevar a cabo la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente de diversa índole, “con el fin de minimizar el impacto en el tejido asociativo y deportivo municipal, entre quienes han tenido que reducir su actividad y sus recursos económicos, debiendo hacer frente a los compromisos de pagos a terceros”, ha señalado en rueda de prensa el concejal de Deporte, Danel Bringas. Así, “se trata de adoptar medidas que minimicen el impacto de la crisis sanitaria y social y dar respuestas a las necesidades que se han ido presentando en los clubs, con una nueva línea de subvenciones, de carácter extraordinario, que ha supuesto un montante de 50.000 euros”.

En la actual situación, muchas entidades sociales, culturales o deportivas se enfrentan a una falta de liquidez u otro tipo de perjuicios significativos a raíz de la COVID19 y como consecuencia del estado de alarma y subsiguientes medidas adoptadas al respecto, “por lo que se trata de una medida extraordinaria que hemos tratado de agilizar en su tramitación para poder dar un poco de aire a los clubs”.

Estas ayudas han ido dirigidas al mantenimiento de la actividad de los clubes y asociaciones deportivas del municipio afectadas, como medida de soporte ante las negativas consecuencias económicas generadas por las continuas medidas adoptadas para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada por la referida pandemia, e incentivar la reactivación de la actividad deportiva en el entorno del municipio de Santurtzi.

Los sujetos de las ayudas han sido los clubes deportivos y otras entidades deportivas privadas sin ánimo de lucro inscritas en el registro de Asociaciones vecinales del Ayuntamiento de Santurtzi y en los registros de Asociaciones Deportivas del Departamento de Cultura de la Diputación foral de Bizkaia y del Gobierno vasco y la dotación presupuestaria para estas ayudas ha ascendido a un importe global de 50.000 euros de las arcas municipales, habiendo sido el límite máximo de la cantidad a percibir el importe máximo percibido en el ejercicio 2019, descontando lo ya percibido en el pasado ejercicio 2021.