2022/02/04

Santurtzik egoera desblokeatu du, Etxe Uli zabortegi zaharraren lursailetatik kutsadura kendu eta ingurua biziberritzeko -Santurtzi logra desbloquear la situación para poder descontaminar y regenerar los terrenos de la antigua escombrera de Etxe UliHamarkada bat baino gehiagoz Santurtziko Udalak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak, URA Uraren Euskal Agentziak eta Sprilurrek lankidetzan jardun ostean, gure herriko udalak egoera desblokeatzea lortu du. Horiek horrela, Eusko Jaurlaritzak zazpi hektareako orube hori deskontaminatu egingo du.

Udal gobernu taldearentzat lehentasunezko arloa izan da honakoa "hamarkada bat baino gehiago daramagu-eta lanean egoera desblokeatzeko, lursailean kutsadura handia egoteaz gain, bertan jardun izanak isuriak eragin dituelako. Urrats asko eman behar izan ditugu arazoa konpontzeko, bidea pausu txikiak baina sendoak emanez urratu behar izan baitugu. Baina azkenean urte luze horietan egindako lanak emaitza ekarri digu; eta ondorioz, gure herriko lursailak deskontaminatu ahal izango dira" adierazi du Aintzane Urkijo alkateak.

Gogoan izan 2010ean udalak lursail horietan egiten ari ziren jarduera geldiarazi zuela, eta ordutik zenbait ekintza jarri direla abian azalera deskontaminatu eta ingurua biziberritu ahal izateko. "Ingurua birgaitzea funtsezkoa da, aukera emango duelako jarduera ekonomiko berriak ekarriko dituen espazio bat sortzeko, eta horiek herrira lanpostuak ekarriko ditu ezinbestez".

"Honakoa herritarrekin hartu genuen konpromiso bat da. Izan ere, lan-esparru garrantzitsua izan da Hirigintza eta Ingurumen Arlorako, gure Aginte Plana betetzeaz gain, tinko uste genuelako gune hori biziberritzearen aldeko apustua egin behar genuela, gure herriko toki estrategikoan baitago jarduera ekonomikoa loratzeko, Balparda poligonoaren inguruetan hain zuzen". Jarduketa horretan ingurumena eta jarduera ekonomikoaren sustapena batu dira, biak ala biak funtsezko oinarriak izanik gure herrirako" gaineratu du alkateak.

Lursailaren jabetza pribatua den arren, "eta udalak ingurumen arloan eskumenik ez badu ere, uneoro lanean egon gara, eta erakundeen arteko lankidetza sustatzeko ahalegina egin dugu bertatik kutsadura desagerrarazi eta gunea biziberritzeko, enplegua ekarriko duten aukera ekonomikoak sortzeko helburuz" gaineratu du Joseba Ramos Ingurumen Arloko zinegotziak.

"Erakundeen arteko lankidetza ezinbestekoa izan da lursailak deskontaminatzeko, eta nahiz eta zaila izan den lurzorua berreskuratzeko ez ezik, zabortegiaren azpiko errekara material kutsagarria botatzearena konpontzeko irtenbide bat topatzea, azkenean ikusi dugu lanak emaitza ekarri duela" amaitu du esanez Ramosek.

Atzo Eusko Jaurlaritzak iragarri zuen Sprilurrek 255,7 milioi euro inbertituko dituela EAEn lursailak biziberritzeko lanetan, eta horietako bat aipatu dugun gunearen lurzorua erosi eta biziberritzekoa da, non erremediazio-maila altua eta ibaian lan handia egitea aurreikusten den.

Fruto del trabajo conjunto, durante más de una década, entre el Ayuntamiento de Santurtzi, el departamento de Medio Ambiente de Gobierno vasco, la Agencia Vasca del Agua URA y Sprilur, el consistorio marinero ha propiciado el desbloqueo de la situación de esta superficie, un solar de siete hectáreas, a cuya descontaminación se procederá de la mano de Gobierno vasco.

Se trata de una actuación prioritaria para el Equipo de Gobierno, quien “viene trabajando desde hace más de una década en el desbloqueo de la situación, debido a la contaminación que predomina en los terrenos, así como los vertidos que la actividad en dichos terrenos se estaban llevando a cabo. Han sido muchos los pasos que hemos ido dando hasta dar con la solución a esta problemática, porque el camino ha tenido que ser a pasos cortos pero firmes, pero finalmente vemos que el trabajo de todos estos años ve sus frutos y se podrá proceder a la descontaminación de estos terrenos de nuestro pueblo”, ha señalado la alcaldesa, Aintzane Urkijo.

Cabe recordar que ya en 2010 el consistorio ordenó la paralización de las actividades que se estaban llevando a cabo en dichos terrenos, y desde entonces se han sucedido las acciones encaminadas a poder descontaminar la superficie y así poder regenerar la zona. “Esta rehabilitación es clave, porque permitirá crear un espacio que genere nuevas actividades económicas que conlleven nuevos puestos de trabajo en el municipio”.

“Se trata de un compromiso que adquirimos con la ciudadanía y que ha marcado una de las líneas de trabajo claras desde el área de Urbanismo y Medio Ambiente, no solo para dar cumplimiento a nuestro Plan de Mandato, sino desde la firme convicción de que debíamos apostar por regenerar esa zona en un lugar estratégico de nuestro pueblo, en las inmediaciones del actual polígono Balparda, de cara a la generación de actividad económica”. “En esta actuación se conjuga el medio ambiente y la generación de actividad económica, ambas patas fundamentales”, ha añadido la alcaldesa.

A pesar de ser una superficie de titularidad privada, “y de que el ayuntamiento no tiene competencia en materia medioambiental, en todo momento, el consistorio ha estado trabajando e impulsando una colaboración interinstitucional con el fin de alcanzar una solución que concluya con la descontaminación y regeneración de un espacio para crear oportunidades económicas que generen empleo”, ha añadido el concejal de Medio Ambiente, Joseba Ramos.

“La colaboración interinstitucional ha sido algo imprescindible para descontaminar los terrenos y, aunque ha sido muy complejo buscar una solución que además de recuperar el suelo, permitiera solucionar la aportación de material contaminante al arrollo que circula bajo la escombrera, finalmente vemos que el trabajo ha dado buenos resultados”, ha concluido Ramos.

En el día de ayer, Gobierno vasco anunció que Sprilur invertirá un total de 255,7 millones de euros para operaciones de regeneración de terrenos en la CAV, entre los que se encuentra el compromiso para la adquisición de suelo y regeneración de esta zona, en la que se contempla un elevado nivel de remediación y obras en el río.

Santurtzik ia jaso ditupandemia aurreko urteetan beste bisitari eta turista - Santurtzi roza el número de excursionistas y turistas de los años anteriores a la pandemia2020ko martxoan COVID 19ak eragindako pandemia zabaldu zenetik, sektore asko kaltetu ziren, horietako bat turismoa izan zen. Baina, nahiz eta aldi batez erreserbak eta jarduerak bertan behera geratu ziren, sektoreak bere egoerak hobera egin duela ikusi du, izan ere, bisiten kopurua gaur egun pandemia aurreko zifretara gerturatzen ari da.

Horiek horrela, eta pandemiaren bilakaerak, neurriek eta murrizketek baldintzatu duten arren turismoak lehengo lekua berreskuratzea, Santurtziko turismo-bulegoak iaz bisitari-kopuru handia izan du. Guztira, 22.564 lagun bertaratu ziren bulegoan, batzuk informazio bila eta beste batzuk eskaintzen diren jardueraren bat edo beste aurrez aurre erreserbatzera.

“Turista eta, oro har, bisitarien igoera nabarmendu nahi dugu, % 93,2 egin baitu gora, ia 2019an jasotako kopurutik oso gertu. Horrela, gure herria erreferente da Euskaditik datorren jendearentzat” adierazi du prentsaurrekoan Joseba Ramos Turismo zinegotziak.

“Estatuko eta kanpoko turisten kopurua, berriz, baxuagoa izan da, oraingo datuek beste urte batzuetako datuetatik urrunxeago daude eta. Hala eta guztiz ere, iazko zifrak baino hobeak dira eta badirudi arlo horrek ere pandemia aurreko urteetako bidea hartuta duela” gaineratu du.

Esan bezala, guztira 22.564 bisita jaso dira bulegoan, 2019an 25.292 jaso zirela kontuan hartuta, aldea ez da oso handia, honako taula honetan ikus daitekeen bezala:“Egoera benetan ezegonkorra izan da. Baina etengabeko aldaketak egon badira ere, turismo-jarduerez eta esperientziez betetako agenda eskaini dugu, eta hori akuilu ederra izan da Santurtzira bisitari ugari erakartzeko”. Izan ere, guztira mila jarduera baino gehiago gauzatu dira, 16.000 bisitaritik gora parte hartuz. “Estrategia argia zen guretzat, gure herrira egun pasa datozen bisitariengan pentsatuta antolatutako jardueren aldeko apustu egin dugu: umeentzako tailerrak, bisita antzeztuak, bisita gidatuak edo mugikortasun urritua duten pertsonei egokitutako txangoak. Herritar guztiak dira guretzat helburu bisitari gisa, horregatik denontzako jarduerak eskaintzearen aldeko apustu egiten jarraituko dugu”.

Adibide gisa, programatutako jarduera guztiak aintzat hartuta, bisitarien % 42k Serantes mendian programatutako bisita eta jardueretan hartu dute parte; % 11k itsas-txangoa egin dute txalupaz, % 23k Santurtzi Itsas Museoan bisita gidatuak egin dituzte eta % 13k Agurtza Itsasontzi Museoa barrutik ikusi.

259 bisita egin dira Agurtza itsasontzi museora, erregularrak eta aldez aurretik hitzartutakoak. Guztira 2.223 lagunek ikusi dute itsasontzia. Horiek horrela, % 43,23 egin du gora bisitari-kopuruak.

Bestalde, Santurtzi Itsas Museoan 104 bisita, jardunaldi eta aldez aurretik hitzartutako jarduera egon dira eta audiogidaz lagundutako 559 bisita, 2020an baino % 43,23 gehiago (3.946 lagun).

Gainera, ondoen baloratutako jardueretako bat bisita antzeztuena da. Izan ere, 423 lagunek hartu dute parte, sarritan baimendutako ia edukiera osoa bete da.

Azkenik, aire zabaleko jarduerek harrera bikaina izan dute. Guztira 7.045 bisitari jaso ditugu, 2020an baino dezente gehiago, hartan 2.561 jaso genituen eta. Bereziki ondo hartu dira Serantes mendira egindako bisitak. Hotelen okupazioak, berriz, %56,17 egin du gora, zabalik egon diren hilabeteen arabera kalkulatuta.

Santurtzi roza el número de excursionistas y turistas de los años anteriores a la pandemia

El turismo ha sido uno de los sectores más castigados desde que en marzo de 2020 comenzara la actual situación derivada de la COVID19. Sin embargo, y a pesar de que desde entonces y por un tiempo, las reservas y actividades tuvieron que verse suspendidas, el sector ha ido viendo cómo su situación mejoraba hasta encontrarse, a día de hoy, en cifras muy cercanas a las registradas previo al comienzo de la pandemia.

Así, y a pesar de que la evolución de la pandemia y las diferentes medidas y restricciones han condicionado la recuperación del turismo, la Oficina de turismo de Santurtzi ha recogido a lo largo del pasado año unas cifras importantes, habiéndose registrado un total de 22.564 personas en dependencias, bien solicitando información o reservando de manera presencial alguna de las actividades puestas en marcha.

“Destacamos el incremento en el número de turistas y excursionistas en un 93,20%, acercándonos a las cifras recogidas en 2019, y haciendo de nuestro pueblo un referente como destino de quienes viajan desde Euskadi”, ha señalado en rueda de prensa el concejal de Turismo, Joseba Ramos.

“Es en lo relativo a turistas del Estado y del extranjero donde ha sido más lento el acercamiento a datos de otros años, aunque son significativamente mejores las cifras que el pasado año y van en la dirección de recuperar la senda de años anteriores a la pandemia”, ha añadido.

De esta manera, en total se han recibido 22.564 visitas, muy próximas a las 25.592 recibidas en 2019, como se puede desglosar de la siguiente tabla:“A pesar de la situación de inestabilidad y cambios continuos, hemos contado con una completa agenda de actividades y experiencias turísticas que han favorecido la llegada de un mayor número de visitantes a Santurtzi”. Así, en total se han impulsado más de mil actividades en las que han participado más de 16.000 visitantes. “Era algo que teníamos claro como estrategia, hemos sabido apostar por actividades pensadas en los excursionistas que vienen a pasar el día a nuestro pueblo, pensando tanto en talleres dirigidos a txikis, como actividades teatralizadas, visitas guiadas o incluso excursiones adaptadas a personas con movilidad reducida. Todas las personas son público objetivo y debemos seguir apostando por una oferta para todos y todas”.

A modo de ejemplo, de las actividades programadas, el 42% de los visitantes ha participado en las visitas y actividades programadas en el Monte Serantes; el 11% ha realizado un paseo marítimo en bote; el 23% ha tomado parte en visitas guiadas en el Santurtzi Itsas Museoa y el 13% ha visitado el Barco Museo Agurtza.

En lo relativo al barco Museo Agurtza, se han realizado 259 visitas regulares y concertadas, en las que han participado un total de 2223 visitantes, creciendo en un 43,23 % el número de visitantes.

Por su parte, en Santurtzi Itsas Museoa ha habido 104 visitas, jornadas y actividades concertadas y 559 visitas audioguiadas, con un 43,23% más visitantes que en 2020 (3.946 personas).

Además, una de las actividades mejor valoradas son las visitas teatralizadas, en las que han participado 423 personas, rozando el aforo completo de la sala en numerosas ocasiones.

Por último, las actividades al aire libre han tenido una gran acogida, con un total de 7045 visitantes, frente a los 2.561 de 2020, y con especial buen funcionamiento de las visitas al monte Serantes, y en lo que respecta a la ocupación hotelera, calculada ésta en base a los meses que han estado abiertos ha subido un 56,17%.

2022/02/02

Hirukideren aurkezpena Ezkerraldean - Presentación de Hirukide en la Margen IzquierdaHirukidek Ezkerraldeko familia ugariei dei egiten die, elkartearen lanaren berri emateko, dituen laguntza eta deskontuak aurkezteko eta haien beharrak ezagutzeko.

Otsailaren 10ean, osteguna, Hirukide Euskadiko Familia Ugarien Federazioak bideo-aurkezpen bat egingo die Ezkerraldeko familia ugariei (Portugalete, Sestao, Barakaldo, Santurtzi y Alonsotegi). Hitzordua 19:00etan izango da, Zoom plataformaren bidez, eta youtubetik ere jarraitu ahal izango da, nahi duten familia guztiek jarraitu ahal izan dezaten, hiriz aldatzeko beharrik izan gabe.

Aukera paregabea da aurkezpena, federazioaren zerbitzuak eta jarduerak ezagutzeko ez ezik, kolektiboak dituen laguntza eta hobari publikoei buruzko informazio zehatza jasotzeko, bai eta familiek beren iradokizunak eta erreklamazioak helaraz diezazkiguten ere.

Bideo-aurkezpena jarraitzeko, inprimaki honen bidez eskatu behar da esteka (ESTEKA) edo mail bat idatziz eskatu: hirukide@hirukide.com

Landu beharreko gai nagusiak:

Zer laguntza daude familia ugarientzat. Zer berri daude 2022 honetarako.
Zer laguntza/deskontu daude eskualdeko udalerrietan.
Familia ugarien egoera eta premiak eskualdeko udalerrietan.
Elkartearen lana udalerri horietan.
Bertaratutako familien ekarpenak entzungo ditugu.


Azken urteko berritasunak familia ugarientzat

Aurkezpen ekitaldian, azken hilabeteotan eta urteetan kolektibo honi zuzenduta izan diren berritasunak azalduko dira, familia ugari askok ez baitituzte ezagutzen. Besteak beste, hauek nabarmentzen dira, garrantzitsuak direlako:

Argiaren Bonu Soziala eta termikoa

Bonu Soziala elektrikoa azarotik apirilaren 30era arte luzatu da, %25etik %60ra kolektibo zaurgarrientzat eta %40tik %70era zurgarri zorrotzentzat.
Aldi berean, 2021eko bonu termikoa 35 eta 350€ bitartekoa izango da, bizi den eremu klimatikoaren eta familiaren kalteberatasun-mailaren arabera.

Pasaportea eta NANa egiteko tasen salbuespena

Urtebete gehiago, kide ugariko familiako kideek dohainik egin dezakete NANa edo pasaportea, hau da, ez dituzte ordaindu behar agiri ofizial horiek izapidetzeko tasak.

Kide ugariko familia izaeraren hedapena

2015ean indarrean sartu zen kide ugariko familia izaeraren legezko hedapena, eta, beraz, familiek titulu hori izaten jarraituko dute seme edo alaba gazteenak legeak ezarritako adina bete arte (21 urte, edo 26 urte, ikasten edo prestatzen jarraituz gero). Legeak eskatzen duen gehieneko adin hori betez doazen seme-alabak titulutik at geldituko dira, baina, familiako gainerako kideen kasuan, familia ugari izaten jarraituko dute, gazteenak legezko adin hori bete arte.

Hirukide, 1999tik

Hirukide GKE apolitiko eta akonfesionala da, Eusko Jaurlaritzak 2002. urtean Onura Publikoko Elkarte gisa aitortua, bizitza politiko, instituzional, sozial, mediatiko eta enpresarialeko esparru guztietan kide ugariko familien eskubideen alde egiteko helburua duena.

Kide ugariko 8.300 familiak baino gehiagok (43.000 bazkide inguruk) osatzen dute, eta bazkide izateko baldintza bakarrak dira Kide Ugariko Familia Titulua edukitzea edo eduki izana eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea. Egun, titulua indarrean duten familien % 30 baino gehiago Hirukideren baitan daude.

HIRUKIDEREN AURKEZPENA EZKERRALDEAN

- Udalerriak: Portugalete, Sestao, Barakaldo, Santurtzi eta Alonsotegi.
- Lekua eta ordua: osteguna otsailak 10 (19:00etan)
- Izena emateko esteka: esteka

Hirukide convoca a las familias numerosas de los municipios de la Margen Izquierda para presentarles su labor, las ayudas y descuentos existentes para este colectivo y conocer sus necesidades.

El jueves 10 de febrero, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, realizará una sesión informativa online para las familias numerosas de los municipios de la Margen Izquierda (Portugalete, Sestao, Barakaldo, Santurtzi y Alonsotegi). Será a las 19:00 h a través de la plataforma Zoom y se podrá seguir también desde youtube para que puedan seguirla todas las familias que lo deseen de forma cómoda y sin necesidad de desplazarse.

Esta presentación constituye una gran ocasión, tanto para conocer los servicios y actividades de la federación en la comarca, como para recibir información detallada de las ayudas y bonificaciones públicas del colectivo, así como para que las familias trasladen las sugerencias y reclamaciones que tengan.

Para seguir la video-presentación hay que solicitar el enlace a través de este formulario (ENLACE) o pidiéndolo al mail: hirukide@hirukide.com

Principales temas a tratar:

Qué ayudas existen para las familias numerosas. Que novedad hay para este 2022.
Qué ayudas/descuentos hay en los municipios de la comarca.
Situación y necesidades de las familias numerosas en los municipios de la comarca.
Trabajo de la asociación en estos municipios.
Escucharemos las aportaciones de las familias asistentes.

Novedades últimos años para familias numerosas

Dentro de la presentación, se explicarán las novedades que estos últimos años se han dado para este colectivo y que muchas familias numerosas desconocen. Entre ellas, destacan por su importancia:

Bono Social de eléctrico y térmico

El Bono Social eléctrico se ha ampliado desde noviembre y hasta el 30 de abril, del 25% al 60% para los colectivos vulnerables y del 40% al 70% para los vulnerables severos. De igual forma, el Bono térmico correspondiente al año 2021 se amplía a entre 35 y 350 €, según la zona climática donde se resida y el grado de vulnerabilidad de la familia.

Exención de las tasas de pasaporte y DNI

Un año más, los miembros de familia numerosa que vayan a obtener el DNI o pasaporte, lo podrán hacer de forma gratuita, no teniendo que abonar las correspondientes tasas de expedición de estos documentos oficiales.

Ampliación de la condición de familia numerosa

El año 2015 entró en vigor la ampliación de la condición legal de familia numerosa, por la cual las familias mantienen el título hasta que el menor de los hijos/as cumple la edad legal establecida (21 años o 26, si continúa con sus estudios o formación). Los hijos/as mayores que vayan cumpliendo esta edad máxima requerida saldrán del título, pero el resto de la familia conservará la condición de numerosa, hasta que el menor la cumpla.

Hirukide, desde 1999

Hirukide es una ONG declarada desde el año 2002 Entidad de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco, cuyo objetivo es defender los derechos del colectivo de familias numerosas en todos los ámbitos de la vida política, institucional, social, mediática y empresarial.

Está integrada por más de 8.300 familias numerosas (en torno a 43.000 socios/as), una asociación en la que los únicos requisitos necesarios para asociarse es estar en posesión del Título de Familia Numerosa o haberlo estado y residir en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En la actualidad, cerca de un 25% de las familias numerosas que poseen el título en vigor están agrupadas en Hirukide.

PRESENTACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA

- Municipios: Portugalete, Sestao, Barakaldo, Santurtzi y Alonsotegi.
- Fecha y hora: jueves 10 de febrero (19:00 h).
- Formulario inscripción: enlace

2022/02/01

Las telecomunicaciones y servicios bancarios son los sectores que más consultas y quejas siguen generando en la OMIC de SanturtziLa OMIC de Santurtzi recogió a lo largo del pasado año un total de 3.317 casos por parte de vecinos y vecinas del municipio, de las cuales, 791 fueron reclamaciones (el resto, 2.526 fueron consultas), siendo las telecomunicaciones y el comercio las principales preocupaciones de los y las santurtziarras en materia de Consumo, según se desprende de los datos recogidos durante 2021 en la memoria de la Oficina de Consumo de Santurtzi. Por su parte, los servicios bancarios y también las agencias de viajes han motivado numerosas reclamaciones y consultas durante el pasado año.

Teniendo como prioridad proporcionar un servicio eficaz a la ciudadanía y poner a su disposición todos los medios necesarios para el conocimiento de sus derechos y de las precauciones a adoptar en materia de consumo, el trabajo de la oficina municipal “pretende concienciar y educar a la población sobre estos derechos y deberes de manera que pueda actuar de forma crítica, consciente y responsable”, ha señalado en rueda de prensa el concejal de Impulso Económico, Juan Andrades.

Cabe destacar que el total de las 791 reclamaciones recibidas han sido tramitadas desde la OMIC ante los establecimientos reclamados y se han realizado gestiones de mediación con los mismos con el fin de obtener una solución amistosa a los problemas planteados por las personas consumidoras. Del total, la mitad de ellas, el 51,45%, se han archivado con avenencia total o parcial, habiéndose recuperado 102.429,69 euros en beneficio de las personas consumidoras. Además, de las 791 reclamaciones, 279 han ido destinadas al ámbito de las telecomunicaciones, 107 al comercio y 61 a servicios bancarios y en lo que respecta a establecimientos de Santurtzi, han sido un total de 51 (6,54%) las quejas recibidas por parte de la ciudadanía. En lo relativo a las consultas, el 60% de las 2.526 registradas, se han hecho de forma presencial, frente al 37% que han sido de manera telefónica y el resto, por otros medios como correo electrónico o web, y estas han sido también, en mayor medida, relativas a las telecomunicaciones (35,27%), el comercio (13,52%) y los servicios bancarios (7,71%).

Al margen de las tramitaciones, cabe recordar, tal y como ha indicado Andrades, que desde el propio área de Consumo son numerosas las actividades que se vienen desarrollando a lo largo del año para dar a conocer los diferentes aspectos relativos a los derechos y obligaciones de las personas consumidoras, como han sido, en concreto, campañas relacionadas con la COVID19, sensibilización con los derechos de la persona consumidora del comercio local, la importancia de los hábitos de consumo sostenible, el concurso de microvídeos, dirigido a alumnos de los centros educativos de Santurtzi o la newsletter y las charlas informativas que se desarrollan desde la OMIC dirigidas a diferentes colectivos.