2021/09/11

Santurtziko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Sailak hitzarmen bat sinatu dute, industria-ondarearen eta itsasadarraren balioa handitzeko - Ayuntamiento de Santurtzi y Comercio, Consumo y Turismo de Gobierno vasco firman un convenio para revalorizar el patrimonio industrial y de la ría

 Santurtziko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Sailak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute gaur goizean, udalerriko industria-ondarearen eta itsasadarraren balorizazio turistiko eta kulturalerako. Akordio hori Eusko Jaurlaritzak aurten abian jarri duen lehentasunezko jarduera-eremuetako aktibo turistikoak bultzatzeko eta baloratzeko planaren barruan dago.

Horrela, Eusko Jaurlaritzako Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailburu Javier Hurtadok eta Santurtziko alkate Aintzane Urkijok Santurtziko Arrantzaleen Kofradian sinatu dute bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena, udalerriak 315.000 euroko partida jasotzea ekarriko duena. Partida horrekin, datozen bi urteetan hobekuntza-lanak egin ahal izango ditu, udalerriko industria-ondarea eta itsasadarra balioesteko.

Udalak berak garatuko ditu proiektuak, “Gure ondare industrialaren zati hau indartzeko eta sustatzeko, gure bereizgarri eta ezaugarri diren produktu turistiko-kultural gisa”, adierazi du Aintzane Urkijo Santurtziko alkateak. Jakinarazi duenez, urtean zehar, batez beste, 4.000 pertsona inguruk bisitatzen dute Agurtza arrantza-ontzia, eta orain, diru-laguntza horrekin, erreforma garrantzitsua egingo zaio. “Ahal den neurrian, izan ginen guztia zaintzen eta mantentzen jarraitu behar dugu, bai ukiezinari dagokionez, gure memoria historikoa berreskuratuz, bai materialari dagokionez, kasu honetan bezala, hobetu beharreko bi elementu horiei distira emanez: RENFEko geltokiaren ondoko tren-makina eta Agurtza”.

“Gure itsasoa gure herriaren ezinbesteko parte izan da eta da. Inork ez luke ulertuko itsasoari lotuta ez dagoen Santurtzi bat, izan ginenaren ikur gisa. Ildo horretan, hainbat proiektu garatzen ari gara azken urteotan, iragan horren zati bat berreskuratzeko eta gaur egunera eta etorkizunera eramateko asmo sendoarekin, eta hitzarmen honek aukera emango digu esaten ari naizen honen zati bat berreskuratzeko”, gaineratu du Urkijok.

Hala, hitzarmen hau sinatu ondoren gauzatuko diren bi proiektuak honako hauek izango dira:

Agurtza atunontzia birgaitzea. Euskal kostaldean geratzen den egurrezko ontzi tradizionaletako bat da, eta Bizkaian bisita daitekeen bakarra. Itsasoaren ondoan denbora luzez egon denez ikusgai, ezinbestekoa da bertan hainbat birgaitze-lan egitea, eta, horregatik, jarduketaren helburua da bertan birgaitze-lanak egitea.

Tren-makina birgaitzea, Ezkerraldeko industriaren distira-urteak gogora ekartzen dituen ondare-elementu gisa finkatuz. Aire zabalean dagoenez, birgaitze-lanak ere ezinbestekoak dira.

Gogora ekarri behar da lehentasunezko jarduera zonaldeetarako edo eskualde behartsuetako aktibo turistikoak bultzatzeko eta balorizatzeko planak (LJZ eremuak) eremu horiek suspertzea du helburu, turismo- eta kultura-proiektu eragileen bidez. Plan horrek 6,5 milioi bideratuko ditu, guztira, Euskadiko hainbat eremu eta eskualdetan jarduketak egiteko.

Ayuntamiento de Santurtzi y Comercio, Consumo y Turismo de Gobierno vasco firman un convenio para revalorizar el patrimonio industrial y de la ría

El Ayuntamiento de Santurtzi y el departamento de Comercio, Consumo y Turismo de Gobierno Vasco han firmado esta mañana un convenio de colaboración para la valorización turístico-cultural del patrimonio industrial y de la ría en el municipio, un acuerdo enmarcado dentro del Plan de Impulso y Valoración de Activos Turísticos de las zonas de Actuación Preferente (ZAPs) puesto en marcha este año desde el Gobierno vasco.

De esta manera, el consejero de Comercio, Consumo y Turismo de Gobierno Vasco, Javier Hurtado y la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo, han protagonizado en la Cofradía de Pescadores de Santurtzi la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones que facilitará que el municipio reciba una partida de 315.000 euros, con la que podrá acometer, a lo largo de los dos próximos años, trabajos de mejora en el sentido de poner en valor el patrimonio industrial y de la ría del municipio.

Será el propio consistorio quien desarrolle los proyectos, con el fin de “potenciar y fomentar esta parte de nuestro patrimonio industrial como producto turístico-cultural que nos diferencia y caracteriza”, ha señalado la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo, quien ha dado a conocer que de media, a lo largo del año, alrededor de 4.000 personas visitan el pesquero Agurtza, el cual ahora será sometido, con esta subvención, a una importante reforma. “Tenemos que seguir cuidando y manteniendo en la medida de lo posible todo lo que fuimos, tanto desde lo intangible, recuperando nuestra memoria histórica, como en lo material, como es en este caso, dando esplendor a estos dos elementos que serán objeto de mejoras: la locomotora junto a la estación de Renfe, y el Agurtza”.

“Nuestra mar ha sido y es parte vital de nuestro pueblo. Nadie entendería un Santurtzi que no estuviera ligado a la mar, como símbolo de lo que fuimos. En ese sentido estamos desarrollando diferentes proyectos a lo largo de los últimos años, con el firme propósito de recuperar parte de ese pasado y hacerlo presente y futuro, y este convenio nos va a dar la oportunidad de recuperar parte de esto que vengo diciendo”, ha añadido Urkijo.

Así, los dos proyectos que se ejecutarán tras la firma de este convenio serán:

La rehabilitación de la bonitera Agurtza, una de las últimas embarcaciones de madera de pesca tradicional que quedan en la costa vasca y la única visitable en Bizkaia. El paso del tiempo y su continua exposición en zona de mar hace imprescindible realizar diversas obras de rehabilitación en la misma y, por ello, el objeto de la actuación es la realización de actuaciones de rehabilitación en la misma.

La rehabilitación de la locomotora, consolidándola como elemento patrimonial que recuerda los años de esplendor de la industria de Ezkerraldea. Expuesta a la intemperie, esto hace que sean imprescindibles igualmente obras de rehabilitación.

Por su parte, el consejero ha destacado la importancia de impulsar “la memoria industrial viva, que resurge como eje importante para el turismo dentro de Euskadi”. Tras recordar que el Gobierno vasco ha puesto en marcha el programa Berpìztu, de reanimación económica y a través de esos fondos extraordinarios es como desde el departamento se ha activado un plan de impulso y valoración de activos turísticos en las Zonas de Actuación Preferente, ha señalado que “este convenio es una muestra del apoyo del departamento por un turismo sostenible con una oferta rica y variada y productos que promuevan la desestacionalización y el desarrollo local”.

Cabe recordar que el Plan de Impulso y Valorización de Activos Turísticos de las Zonas de Actuación Preferente o Comarcas Desfavorecidas (Zonas ZAPs), cuyo objetivo es la reactivación de esas zonas a través de proyectos tractores turísticos y culturales, destinará un total de 6,5 millones para actuaciones en diferentes zonas y comarcas de Euskadi.

2021/09/10

Santurtzik, bigarren urtez, esku-hartze psikologikorako taldea jarriko du abian genero-indarkeria egoeran dauden emakumeekin - Santurtzi pone en marcha, por segundo año, el grupo de intervención psicológica grupal con mujeres en situación de violencia de géneroSanturtzik, Emakume eta Berdintasun Zerbitzuaren eskutik, genero-indarkeria egoeran dauden emakumeekin esku-hartze psikologikorako taldea jarriko du abian, bigarren urtez jarraian. Zerbitzuak ematen duen aholkularitza eta arreta psikologiko indibidualaren baliabide osagarria da, eta iaz 56 emakumek jaso zuten.

Genero-indarkeria egoeran dauden emakumeei taldeko arreta psikologikoa ematea da indarkeria matxista jasan duten emakumeak erabat sendatzeko jarduera-ildo nagusietako bat. Emakumeen ahalmenak garatzea du ardatz programa honek, eta emakumeen bizitzaren kontrola berreskuratzen laguntzea du helburu.

Gainera, indarkeriaren erreparazioaren eta ez errepikatzearen printzipioari garrantzi berezia eman nahi zaio. Horrela, honelako ekintzen bidez, maila guztietan jasandako kaltea artatzen da, indarkeriaren ondorioak lantzen dira eta egoera ez errepikatzea bermatuko duten neurriak abian jartzen dira.

Taldeko esku-hartzea zerbitzuko psikologoak egiten du, esperientzia eta prestakuntza zabala duenak arlo horretan. Hamaika saio izango dira – gehienez 12 emakume santurtziar-, eta erabat doakoa da.

Arreta psikologikoak eta juridikoak, esku-hartze sozialarekin batera, arreta urgentea, pertsonala, integrala, jarraitua, doakoa, espezializatua eta koordinatua bermatzen diete Santurtzin bizi diren emakumeei. Ezkerraldean gai hori hiru alderdi horietatik jorratzen duen udalerri bakarra Santurtzi da, eta 2020an 150 kasutik gora artatu zituen.

Santurtzi pone en marcha, por segundo año, el grupo de intervención psicológica grupal con mujeres en situación de violencia de género

Santurtzi ha puesto en marcha este mes, de la mano del Servicio de Mujer e Igualdad, y por segundo año consecutivo, el grupo de intervención psicológica grupal con mujeres en situación de violencia de género. Se trata de un recurso complementario al asesoramiento y atención psicológica individual que se ofrece desde el servicio y al que durante el pasado año accedieron 56 mujeres.

La atención psicológica grupal a mujeres en situación de violencia de género constituye una de las principales líneas de actuación para la recuperación integral de las mujeres que han sufrido violencia machista. Este programa se centra en el desarrollo de las potencialidades de las mujeres y tiene como fin ayudar a recuperar el control de su propia vida.

Además, se pretende hacer un especial énfasis en el principio de reparación y no repetición de la violencia. Así, con acciones como esta, se atiende el daño sufrido en todos los niveles, trabajando las secuelas de la violencia y la puesta en marcha de medidas que garanticen la no repetición de la situación.

La intervención en grupo se realiza por parte de la psicóloga del servicio, con amplia experiencia y formación en la materia, consta de once sesiones, -con un máximo de 12 mujeres santurtziarras-, y es totalmente gratuito.

La atención psicológica y jurídica, junto a la intervención social, vienen a garantizar atención urgente, personal, integral, continuada, gratuita, especializada y coordinada a mujeres residentes en Santurtzi, único municipio de Ezkerraldea con estos tres servicios exclusivos para atender violencia de género, y que en 2020 atendió más de 150 casos.

2021/09/07

Santurtzik milioi bat euro bideratuko ditu hurrengo aurrekontu parte-hartzaileetan - Santurtzi destina un millón de euros en la próxima edición de sus próximos presupuestos participativosSanturtzik "Zuk proposatu. Zuk erabaki" parte-hartze prozesuaren beste edizio bat jarri du martxan. Horren bidez, herritarrek erabaki ahal izango dute zeintzuk proiektutara bideratuko den milioi bat euro 2022-2023 urteetan.

Aintzane Urkijo alkateak edizio berri honen aurkezpenean azaldu duenez, "Iaz, prozesu parte-hartzailea ezin izan zen martxan jarri, baldintza egokirik ez zegoelako eta pandemiaren ondorioz sortu ziren behar sozial berriek gastua une horretan okerren zeuden pertsonengana eraman zutelako". Hala ere, eta egungo egoeraren ondorioz, orain bada garaia aurrekontu parte-hartzaileak egiteko proiektuari berriro ekin ahal izateko, "Santurtziarren ikuspuntutik lehentasunezkoak diren jarduerak ezagutzeko. Orain da garaia gure udalerrian interes publikoko hobekuntzak proiektatuko dituzten proposamenak aurkezteko, eta, beraz, prozesu osoan parte hartzera animatu nahi dut, bai orain, ekarpenak egiteko lehen fase honetan, bai herritarrek aurkeztutako proiektuen bozketan", gaineratu du.

Oraingo honetan, bi urteko prozesu bat da, eta 2022ko eta 2023ko udal-aurrekontuetatik zenbateko ekonomiko bat nola erabili jakiteko ekarpenak egin ahal izango dira. Zehazki, milioi bat euro bideratuko ditu Udalak boto gehien lortu dituzten proiektuak abian jartzeko.

Hona hemen proiektuaren bost faseak:

1.Proposamenak aurkeztea

Irailaren 13tik 19ra, Santurtzi.eus web-orriaren bidez, bai eta hainbat udal-instalaziotan modu finkoan jarriko diren postontzietan edo, egutegi bati jarraituz, kalean jarriko diren postontzietan ere.

2.Bideragarritasun juridiko, tekniko eta ekonomikoari buruzko proposamenen azterketa teknikoa eta proiektuen zehaztapena

Urriaren 1etik 31ra bitartean, arloek jasotako ideia guztiak aztertuko dituzte, bakoitzak berari dagozkionak.

3.Proiektu bideragarriak eta alegazioak jendaurrean jartzea

Azaroaren 8tik 14ra arte, proiektu bideragarriak erakutsiko dira, ezagutzeko edo alegazioak egiteko.

4.Santurtziarrek proiektuak bozkatzea

Azaroaren 25etik abenduaren 5era, santurtziarrek proiektuak bozkatu ahal izango dituzte. Botoa emateko bideak proposamenak jasotzeko bide berak izango dira: web-orriaren bidez edo egun horietan udalerriko hainbat lekutan jarriko diren postontzi finko eta mugikorretan.

5.Emaitzak argitaratzea eta proiektuak udal-aurrekontuan sartzea

Abenduaren 20an jakinaraziko dira bozketen emaitzak eta, beraz, hurrengo udal aurrekontuetan sartu beharreko proiektuak.

"Beste behin ere, prozesu honen alde egin dugu, gure herritarrek behar dutena bertatik bertara ezagutzeko, udalerriko elkarte edo taldeek egiten dizkiguten ekarpenetatik haratago joanez", gaineratu du Joseba Ramos Ogasun zinegotziak. "Prozesu honen bidez, hiru helburu lortu nahi ditugu: herritarren eta udalaren arteko elkarrizketa-bide horri jarraipena ematea; zuzeneko parte-hartzea sustatzea eta santurtziarrok helarazten dizkiguten lehentasunak bultzatzea; eta kudeaketan gardentasun eta eraginkortasun handiagoa eskaintzea, duela urte batzuetatik egiten ari garen bezala".

Atzotik aurrera eta datozen egunetan, ekarpenak egiteko jarraitu beharreko prozedurari buruzko liburuxka jasoko dute santurtziarrek euren postontzian, eta informazio hori udalaren webgunean ere eskura daiteke.

Prozesu horretan parte har dezake Santurtzin erroldatuta dagoen eta 16 urte baino gehiago dituen norbanako edo erakunde batek, nahi adina proposamen aurkeztuta. Hala, teknikoki, juridikoki eta ekonomikoki bideragarriak diren proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte, baldin eta 200.000 euroko inbertsioa gainditzen ez badute eta bost arlo hauetako edozeinetan kokatzen badira:

• Gizarte-ongizatea eta adinekoak
•Hiri-ingurunea eta mugikortasun jasangarria
•Kultura eta kirol arloa
•Gazteak eta haurrak
•Sustapen ekonomikoa (merkataritza, ostalaritza, turismoa, enplegua eta prestakuntza)

Santurtzi destina un millón de euros en la próxima edición de sus próximos presupuestos participativos

Santurtzi vuelve a poner en marcha una nueva edición del proceso participativo “Tú propones. Tú decides”, a través del cual la ciudadanía podrá decidir los proyectos a los que se destine un millón de euros a lo largo de los próximos años 2022-2023.

Tal y como ha explicado la alcaldesa, Aintzane Urkijo, en la presentación de esta nueva edición, “el pasado año, el proceso participativo no pudo finalmente ponerse en marcha porque no se daban las condiciones adecuadas y porque las nuevas necesidades sociales surgidas fruto de la pandemia hicieron vascular el gasto hacia las personas que peor lo estaban pasando en esos momentos”. Sin embargo, y como consecuencia de la actual situación, ahora sí es momento de poder retomar el proyecto para la elaboración de unas cuentas participativas “con el fin de conocer qué actuaciones son prioritarias desde el punto de vista de los y las santurtziarras. Ahora es momento de que nos presentan las propuestas que proyecten mejoras de interés público en nuestro municipio, por lo que animo a participar en todo el proceso, tanto a hacer aportaciones ahora, en esta primera fase, como a votar los proyectos presentados por los propios vecinos y vecinas”, ha añadido.

En esta ocasión, se trata de un proceso de carácter bianual en el que se podrá realizar aportaciones sobre cómo emplear una cantidad económica de los presupuestos municipales de 2022 y 2023. En concreto, el consistorio destinará un millón de euros para poner en marcha los proyectos finalmente más votados. El proceso se dividirá en las siguientes cinco fases:

1. Presentación de propuestas

Desde el 13 al 19 de septiembre a través de la página web santurtzi.eus, así como en los buzones que se habilitarán de forma fija en diferentes instalaciones municipales, o en los que se dispondrán, siguiendo un calendario, a pie de calle.

2. Análisis técnico de las propuestas sobre viabilidad jurídica, técnica y económica y concreción de proyectos

Desde el 1 hasta el 31 de octubre se analizarán, por parte de las áreas a las que cada propuesta pertenezca, todas las ideas recibidas.

4. Exposición pública de los proyectos viables y alegaciones

El 8 de noviembre se expondrán, hasta el 14 del mismo mes, los proyectos viables, de cara a conocerlos, o hacer alegaciones a los mismos.

5. Votación de proyectos por parte de los y las santurtziarras

Desde el 25 de noviembre y hasta el 5 de diciembre los y las santurtziarras podrán votar los proyectos. Los canales para votar serán los mismos que para la recogida de propuestas: a través de la página web o en los buzones fijos y móviles que se habilitarán en diferentes partes del municipio en estas fechas.

6. Publicación de resultados e inclusión de los proyectos en el presupuesto municipal

El 20 de diciembre se dará a conocer el resultado de las votaciones y por tanto, los proyectos a incluir en los próximos presupuestos municipales.

“Una vez más, optamos por este proceso de cara a conocer de primera mano lo que nuestros vecinos y vecinas necesitan, yendo más allá de las aportaciones que siempre que es posible recogemos como ayuntamiento por parte de las asociaciones o colectivos del municipio”, ha añadido el concejal de Hacienda, Joseba Ramos. “Con este proceso perseguimos tres objetivos, como son dar continuidad a este canal de interlocución entre ciudadanía y ayuntamiento; fomentar la participación directa e impulsar las prioridades que nos hagan llegar los y las santurtziarras; y ofrecer una mayor transparencia y eficiencia en la gestión, como venimos haciendo desde hace años atrás”.

Desde ayer lunes y durante los próximos días, los y las santurtziarras recibirán en su buzón un folleto explicativo sobre el procedimiento a seguir para hacer aportaciones, una información que también está disponible en la página web municipal.

En este proceso puede participar -presentando tantas propuestas como considere- cualquier persona a título individual, o entidad que tenga atribuida personalidad jurídica, empadronada en Santurtzi y mayor de 16 años. Así, podrán aportar propuestas, que deberán ser viables técnica, jurídica y económicamente, siempre que no superen los 200.000 euros de inversión y que se enmarquen en cualquiera de las siguientes cinco áreas:

• Bienestar social y personas mayores
• Entorno urbano y movilidad sostenible
• Ámbito cultural y deportivo
• Juventud e infancia
• Promoción económica (comercio, hostelería, turismo, empleo y formación)

2021/09/06

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS DEL CENTENARIO DEL SPARTA CLUB. 100 AÑOS DE FÚTBOL EN SANTURTZICon motivo de la celebración del centenario del Sparta Club, 100 años de fútbol en Santurtzi, los 4 clubes de fútbol de la localidad, deseamos presentar los actos conmemorativos que se realizarán a lo largo de la temporada 2021-2022. Todos los actos programados, pretenden ser un sentido homenaje a los pioneros del fútbol santurtziarra y a todos aquellos que, con su esfuerzo y dedicación, han mantenido su legado a lo largo de todo un siglo.

Con el fútbol y la historia como ejes centrales, trataremos de dar a conocer y poner en valor nuestra ya centenaria historia futbolística, a lo largo de una temporada en la que trabajaremos conjuntamente para que Santurtzi viva una gran fiesta de nuestro fútbol.

Tributo al Sparta Club de 1921

En primer lugar, las 4 entidades hemos acordado rendir tributo a los impulsores del deporte rey en nuestra localidad. Para ello, hemos decidido disputar varios encuentro luciendo el diseño y colores originales del primer equipo santurtziarra, mediante el uso del uniforme conmemorativo elaborado para el centenario. Este gesto, pretende ser una forma de recuerdo y, al mismo tiempo, homenaje al primer Sparta constituido en el año 1921.

Listado de partidos a disputar:

C.D. Santurtzi: Vestirá el uniforme del Sparta Club durante el tradicional Torneo de la Sardina. El día 8 de septiembre contra el S.D. San Pedro y el día 10 de septiembre contra el C.D. Derio. Dínamo de San Juan C.F.: Disputará un partido durante el Torneo Donibane frente al C.D. Elorrio, el día 18 de septiembre ,vestido del Sparta Club. Gazteak C.F.: Abrirá la temporada como local vistiendo la indumentaria del centenario. También usará el uniforme puntualmente cuando haya coincidencia de colores del equipo rival con su primera equitación.

Peña Athletic Santurtzi C.F.: El equipo senior de chicas y el juvenil de chicos jugarán toda la temporada con la camiseta conmemorativa del Sparta. Campaña apoyo al Sparta

Deseamos que Santurtzi respire fútbol por los cuatro costados durante la celebración del centenario. Para lograr el objetivo, se distribuirán por bares y comercios pegatinas y banderas del centenario.

Del mismo modo, animamos a la ciudadanía a colgar banderas del Sparta y del resto de clubes de la localidad en balcones y ventanas durante toda la temporada.

Colección pósters del centenario

Se elaborarán una serie de pósters coleccionables con fotografías históricas e imágenes captadas durante la propia celebración.

Entrevistas historia

Deseamos conservar la historia viva, para ello se elaborarán diversas video-entrevistas que serán publicadas donde los protagonistas de nuestro fútbol relaten de primera mano sus anécdotas y experiencias.

Homenaje al fútbol femenino

En Santurtzi somos pioneros en el fútbol femenino. En el año 1922, el año que viene hace un siglo, el Sparta Club constituyó el primer equipo de fútbol femenino del municipio. Para celebrar dicha efeméride, en 2022 se celebrará un partido homenaje en el campo Benjamín Martínez, ubicado en Kabiezes, disputado por el primer equipo del Peña Athletic Santurtzi Femenino.

Renace el Sparta

Como un ave fénix, el Sparta renacerá de sus cenizas para competir en un partido de máximo nivel. Una selección de futbolistas de nuestros equipos formarán nuevamente bajo la denominación Sparta Club para enfrentarse a un equipo profesional.

Exposición historia del fútbol santurtziarra

Desde el 1 de Julio al 30 de agosto se expondrá en Casa Torre una exposición para dar a conocer la historia de nuestro fútbol; desde sus inicios en 1921 con el Sparta Club hasta la actualidad.

Sparta Eguna

Se trata del gran acto final, un día festivo temático que será el broche final de nuestro centenario. Diversos actos a lo largo de todo el día que concluirán con un partido final, en la que una selección de nuestros futbolistas veteranos reencarnará a nuestro querido Sparta Club en un partido homenaje lleno de simbolismo.

Por último, aprovechamos la ocasión para realizar un llamamiento a todas las entidades deportivas de Santurtzi, y a la ciudadanía santurtziarra en general, a sumarse a los distintos actos y actividades programadas en la conmemoración del centenario de nuestro fútbol.