2021/07/23

Santurtzik bat egin du Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sarearekin - Santurtzi se adhiere a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de BizkaiaSanturtziko Udalak gaurko Osoko Bilkuran Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sareari atxikitzea onetsi du aho batez. Sarea Aldundiak jarri zuen abian herri-administrazioan berdintasun-politikak sustatu eta indartzeko, bai eta udaletako Berdintasun Arloen lana nolabait sendotzeko ere Bizkaiko Lurralde Historikoaren aniztasunari erantzun emanez.

“Santurtziko Udalak azken urte hauetan abian jarri dituen emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko politika-ekintzei beste bat gehitu nahi diegu, gure udalerria sare honi atxikiz, zertarako-eta erakundeen arteko lan- eta koordinazio-gune bat osatu dadin. Horrela, Foru Aldundiak eta Bizkaiko udalerriek, orain Santurtzik ere bai, lankidetzan hobeto sustatuko dituzte berdintasun-politikak”, adierazi du Itziar Carrocera Gizarte Ekintza eta Berdintasuneko zinegotziak.

Zinegotziaren hitzetan “Santurtziko Udalak sare honetan parte hartzea estrategikoa da. Izan ere, abantaila norabide bikoitzekoa da. Batetik, sareak gure herriari eta berdintasun arloan egiten ditugun politika-ekintzei ekarpen handia egingo die; eta bestetik, geuk ere izango dugu sareari makina bat eskaera, proposamen eta hobekuntza egiteko aukera” gaineratu du.

Bestalde atxikipen horrek Emakume eta Berdintasun Arloari bidea emango dio “sarea osatzen dugun udalerrietako berdintasun-teknikarien arteko lankidetza eta koordinaziorako espazio batean jarduteko, nola-eta berdintasunari buruzko lan-saioetan eta batzarretan parte hartuz. Oso positiboa izango da, Berdintasun zerbitzuan eskaintzen dugun lanaren osagarri galanta” esanez amaitu du.

Santurtzi se adhiere a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Bizkaia

El Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado en sesión plenaria celebrada en el día de hoy, por unanimidad, la adhesión del consistorio a la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación de Bizkaia, una Red puesta en marcha por el ente foral para incidir y reforzar las políticas de Igualdad a nivel local y fortalecer el papel de las áreas de Igualdad en los ayuntamientos atendiendo a la diversidad del Territorio Histórico de Bizkaia.

“A las políticas de igualdad de mujeres y hombres puestas en marcha desde el ayuntamiento de Santurtzi en los últimos años, ahora sumamos una nueva acción, con la adhesión de nuestro municipio a esta red, cuya finalidad es constituir un espacio de trabajo y de coordinación interinstitucional entre la Diputación y los municipios de Bizkaia para el impulso de las políticas de igualdad, entre los cuales ahora, se encuentra Santurtzi”, ha señalado la concejala de Acción Social e Igualdad, Itziar Carrocera.

En palabras de la edil, la participación del Ayuntamiento de Santurtzi en esta Red Territorial “es estratégica, no solo por lo que la propia red pueda aportar a nuestro pueblo y a nuestras políticas de igualdad, sino también por lo que nosotros y nosotras podemos aportar al conjunto de la red, en cuanto a demandas, propuestas y mejoras se refiere”, ha añadido.

De la misma manera, esta adhesión permitirá al Servicio de Mujer e Igualdad, “poder participar en un espacio de trabajo conjunto y coordinado de los y las técnicas de igualdad de los municipios que componemos la red, participando en sesiones de trabajo y reuniones periódicas en materia de igualdad, algo que será muy positivo y complementará todo el trabajo que desde el servicio de Igualdad venimos ofreciendo”, ha concluido.

2021/07/21

Begoñako Ama egoitzak 85.000 euro inbertituko ditu hobekuntza-lanetan - La residencia Nuestra Señora de Begoña acomete mejoras por valor de 85.000 eurosUda honetan zenbait hobekuntza-lan egiten ari dira Begoñako Ama udal-egoitzako instalazioetan, egoiliarrei zein zentroko langileei zerbitzu hobea emate aldera. Lan horien bidez egoitzaren instalazioak modernizatu nahi dituzte., legegintzaldi honetarako aurreikusita zegoen bezala. Iaz ere hainbat hobekuntza-lan egin ziren, izan ere, milioi erdi euro inbertitu ziren egoitza osorik hobetzeko, eta artean fatxadan, terrazetan, balkoietan eta abarretan jardun zen.

“Irailerako amaituta egongo diren lan batzuez ari gara, eta eurak egiteko 85.000 euroko gastu-partida esleitu da ekitaldi honetako udal-aurrekontuetan” adierazi du Itziar Utrera Begoñako Ama Egoitzako presidenteak.

Horrela, lehen solairuko komunak osorik konponduko dira, hau da, igeltserotza- eta iturgintza-lanak egin eta berogailua, argindarra, arotzeria, pintura, sanitarioak eta abar ere aldatuko dira. “Goitik behera zaharberrituko ditugu, komun moderno eta egoiliar guztientzako irisgarriak izan daitezen” erantsi du Utrerak. Komunak solairu nagusian daude eta bisitetarako eta ekintzetarako erabiltzen den egongelarako sarbidea dutenez, bisitariek ere erabili ahal izango dituzte.

Obra horiez gain, aldagela berria egingo da bigarren solairuan, langileek txanda bakoitzean arropa aldatzeko toki egokia izan dezaten. Aldagela berri honetan komun bat, 3 dutxa, bankuak eta 20 armairu egongo dira nork bere gauzak gordetzeko. “Langileek aldagela jartzeko eskatu ziguten, arropaz erosoago alda zitezen. Eta jarduketa honen bidez eskatu digutenari erantzun emango diogu”.

La residencia Nuestra Señora de Begoña acomete mejoras por valor de 85.000 euros

Durante estos meses de verano, la residencia municipal Nuestra Señora de Begoña está siendo objeto de una serie de obras que mejorarán dichas instalaciones, y que darán un mejor servicio tanto a las personas residentes como al personal trabajador del centro. Se trata de unos trabajos que se desarrollan dentro del marco de modernización de las instalaciones de la residencia previstas en esta legislatura y que se suman a la inversión de medio millón de euros acometida el pasado año con el fin de mejorar de forma integral toda la fachada, terrazas, balconadas…

“Estamos hablando de una serie de actuaciones que estarán finalizadas el próximo mes de septiembre, y para la cual contamos con una partida de 85.000 euros en los presupuestos municipales del presente ejercicio”, ha señalado la presidenta de la residencia Nuestra Señora de Begoña, Itziar Utrera.

En concreto, se trata de la reforma integral en los baños comunes de la primera planta, unos trabajos integrales que incluyen albañilería, fontanería, calefacción, electricidad, carpintería, pintura, sanitarios… “Es una remodelación íntegra con la que tendremos unos cuartos de baño modernos y accesibles para todas las personas residentes”, ha añadido Utrera. Estos baños se encuentran ubicados en la planta principal con acceso a los salones de visitas y de multiactividades, dando también servicio a las personas visitantes.

Al margen de estas obras, también se creará un nuevo vestuario completo en la segunda planta, dotando así a las personas trabajadoras de un nuevo espacio para su cambio de ropa en cada turno. Este nuevo vestuario incluirá un baño, 3 duchas, bancadas y 20 taquillas. “El personal trabajador nos había solicitado este vestuario para una mayor comodidad, y con esta actuación damos cumplimiento a esta demanda”.

“Tenemos que velar por dar el mejor servicio posible a las personas que viven en estas instalaciones, atendiendo a sus necesidades y mejorando en todo lo posible la calidad de vida que tienen, por lo que seguiremos impulsando nuevas actuaciones de mejora con este fin”, ha concluido la edil.

2021/07/20

“STZ uda 2021” bonuei esker, 422.000 euroko gastua egin da udalerriko lokaletan - Los bonos “STZ uda 2021” han inducido un gasto en locales del municipio de 545.000 euros“STZ Uda 2021” kanpaina hil honetako 4an amaitu da. Bertan udalerriko zenbait sektoretako 240 saltokik (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak) hartu dute parte. Kanpainarako 24.000 bonu banatu dira, eta 545.572 euroko gastu ekarri dituzte. Bataz beste 25,45 euro gastatu dira erosketa bakoitzean.

Zehatz-mehatz 208 saltokik 2 taloitegi jaso dituzte – guztira 100 bonu; 23k berriz, taloitegi bakarra, hau da, 50 bonu. Guztira, 21.437 bonu erabili dira.

Horrela banatu dira bonuak sektoreka:

Bonuen ia % 71 (15.670) kanpainan parte hartu duten 170 merkataritza-saltokietan gastatu dira, eta 398.599 euro ekarri dituzte.

% 18 (3.910 bonu) ostalaritza-lokaletan gastatu dira, 109.959 euro ekarriz kanpainari atxikitako 43 ostalaritza-lokaletan.

Gainerako % 11 (1.857 bonu) kanpainarekin bat egin duten 27 zerbitzu-lokaletan erabili dira eta 37.014 euro ekarri dituzte.

Ekainean Udalak lehenengo ordainketa (86.075 euro) egin zien kanpainan parte hartu duten lokalei hasierako egunetan kontsumitutako bonuen truke; eta datozen egunetan egingo da bigarren ordainketa, hau da, kanpainaren azken egunei dagokiena. Guztira, 106.685 euro jarri dira herriaren jarduera ekonomikoa dinamizatzea helburu zuen kanpaina honetarako, zeinak 545.000 euroko gastua utzi duen atxikitako lokaletan.

Los bonos “STZ uda 2021” han inducido un gasto en locales del municipio de 545.000 euros

Finalizada la campaña “STZ Uda 2021”, un total de 240 establecimientos de municipio, de diferentes sectores como comercio, hostelería y servicios, han participado en la misma, la cual ha concluido el pasado día 4 de este mes. La puesta en marcha de estos bonos, de los que se han puesto en circulación 24.000, ha supuesto un gasto inducido de 545.571,80 euros, habiendo sido el gasto medio por ticket de 25,45 euros.

En concreto, 208 establecimientos han recogido 2 talonarios – un total de 100 bonos-, 23 comercios han recogido un único talonario y un total de 9 no han canjeado ninguno. En total, se han canjeado finalmente 21.437 bonos.

Por sectores, estos bonos se han distribuido de la siguiente manera:

Casi el 71% de los bonos (15.670 bonos) han sido gastados en los 170 establecimientos comerciales adheridos, con un gasto inducido de 398.599 euros en estas compras.

El 18% (3.910 bonos) se ha gastado en locales hosteleros, con un gasto inducido de 109.959 euros en el total de 43 locales hosteleros adheridos.

El 11% restante (1.857 bonos) ha sido utilizado en 27 locales de servicios adheridos, habiendo inducido un gasto de 37.014 euros.

El consistorio procedió a hacer un primer pago a los locales adheridos en el mes de junio de los bonos consumidos en los primeros días de esta campaña (por importe de 86.075 euros) y a lo largo de los próximos días se procederá a tramitar el segundo pago (20.610), correspondiente a los últimos días de la misma, con un desembolso de 106.685 euros para esta campaña que tenía por objeto dinamizar la actividad económica del municipio y que ha inducido un gasto final de más de 545.000 euros en estos locales adheridos.