2021/05/07

La Diputación abre en Santurtzi 25 plazas residenciales para personas con enfermedad mental

 12 personas diagnosticadas con una patología crónica residen ya en el centro, que se ubica en la Casa del Mar de la localidad.

Las 25 de Santurtzi están incluidas en las 44 nuevas plazas residenciales que este año sumará la red foral, hasta alcanzar las 392 plazas residenciales para todo el territorio. Son fruto de la ampliación del convenio suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco para la atención sociosanitaria a las personas con enfermedad mental grave.

2021/05/06

Santurtzik Fontuso etxetaldeko igogailua lizitatu du, miloi bat euro inguruan - Santurtzi licita el ascensor del Grupo Fontuso, por un importe de alrededor de un millón de euros
Santurtziko Udalak lizitaziora atera ditu hiri-igogailu bat eraikitzeko obrak, Fontuso etxetaldean. Udalerriko kaleetan martxan jartzen den estilo horretako hamaikagarren egitura da, eta urte amaierarako errealitatea izango da. “Igogailu berri horrekin, hamar bat ditugu dagoeneko, duela hamarkada bat baino gehiago gure udalerrian irisgarritasuna hobetzen hasi ginenetik” adierazi du Aintzane Urkijo Santurtziko alkateak prentsaurrekoan.

“Gainera, igogailu hori jartzeak inguru osoa urbanizatzea ekarriko du, eta hobekuntza integralak egingo dira, eremu osoa berritzeko”. Alkateak azaldu du eremu horren barruko zerbitzu guztietan egingo direla lan integralak, eta modu sekuentzialean gauzatuko direla, eremuaren urbanizazioaren garapena bateragarri eginez. Miloi bat euroko ordainketa ekarriko duen jarduketa hori duela hilabete gutxi inguruko horma egokitu ondoren etorri dela gogoratu beharra dugu.

Igogailu berri horrek, Santurtziko hamaikagarren hiri-igogailuak, Nuestra Señora de Begoña kaleko atzealdea eta Fontuso etxetaldeko 1. eta 2. atariak lotuko ditu, eta Sor Natividad Homedes kaleko 2.A atariaren parean tarteko geldialdi bat egingo du. 7,77 metroko tarte horretan hiru geltoki izango dira: behekoa, goikoa (biak orientazio berekoak) eta erdikoa (aurrekoekiko 180º-ra).

Gainera, Sor Natividad Homedes eta Fontuso etxetaldea lotzen dituzten eskailerak berrituko dituzte, eta lizitazioak, eremu horretarako, elementu hauek aurreikusten ditu: hiri-altzariak berritzea, eskaileretan orgetarako gidak jartzea, udal-sareak eta udalaz kanpoko sareak berritzea eta espaloiak eta galtzadak berritzea, baldosa pododaktilak jarrita “obren bidez eremuaren irisgarritasun osoa lortzeko”.

Antonio Alzaga kaleko igogailua hobetzeko obrak

Aurreko jarduketaz gain, alkateak adierazi du aurtengo udal aurrekontuetan 100.000 euroko diru-saila dagoela hiri-igogailuen gaietan, Antonio Alzaga kalean dagoena berritzeko. Igogailu hori 2009an jarri zen martxan, eta urteetako erabilerak eraginda kalteak jasan ditu. “Igogailu hori askotan erabiltzen denez eta urteak pasa direnez, askotan izaten ditu matxurak; hortaz, onena makineria berritzea da, eta horretarako badugu kontu-sail bat esleituta aurten”, gaienratu du Urkijok.

Santurtzi licita el ascensor del Grupo Fontuso, por un importe de alrededor de un millón de euros

El Ayuntamiento de Santurtzi ha sacado a licitación las obras de construcción de un nuevo ascensor urbano, en este caso en el Grupo Fontuso. Se trata de la decimoprimera estructura de este estilo que se pone en marcha en las calles del municipio, y que será una realidad para finales de este año. “Con este nuevo elevador, contamos ya con una decena de ellos desde que comenzáramos hace más de una década a mejorar la accesibilidad en nuestro pueblo con la instalación de este tipo de elementos y similares”, ha señalado en rueda de prensa la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urkijo.

“Además, la instalación de este ascensor traerá consigo la urbanización de todo el entorno, con mejoras integrales que harán que toda la zona quede renovada”. Se refiere la primea edil a que serán unos trabajos integrales de todos los servicios dentro del ámbito, que se ejecutarán de manera secuencial compatibilizando el desarrollo de la urbanización de la zona. Cabe recordar que esta actuación, que supondrá un desembolso de prácticamente un millón de euros, viene después de que hace escasos meses se haya procedido a la adecuación del muro existente en la zona.

Este nuevo ascensor conectará la trasera de Nuestra Señora de Begoña con el Grupo Fontuso 1 y 2, con una parada intermedia a la altura del número 2A de la calle Sor Natividad Homedes. Salvará un desnivel de 7,77 metros de altura y contará con tres paradas, situadas la inferior y superior con la misma orientación y la intermedia a 180º respecto a las anteriores.

Además, se procederá a renovar las escaleras que comunican Sor Natividad Homedes con el Grupo Fontuso, y la licitación contempla para el ámbito en cuestión elementos como renovado mobiliario urbano, guías para carros en las tramadas de escaleras, redes municipales y no municipales y renovación de aceras y calzadas, incluyendo baldosa podotáctil “con el fin de que las obras den accesibilidad total al entorno”.

Obras de mejora en el ascensor de Antonio Alzaga

Al margen de la anterior actuación, la alcaldesa ha señalado que los presupuestos municipales para este año cuentan también, en materia de elevadores urbanos, con una partida de 100.000 euros para renovar el ubicado en Antonio Alzaga. Este ascensor, puesto en marcha en 2009 está sufriendo daños derivados del uso y del paso de los años. “El importante uso que se viene dando a este elevador y el paso de los años, hace que esté teniendo averías de forma continuada, por lo que lo óptimo es proceder a la renovación de la maquinaria, para lo cual ya tenemos una partida consignada para este año”, ha añadido Urkijo.

2021/05/04

Santurzine Jaialdia bederatzigarren ediziorako film laburren bila dabil - El Festival Santurzine busca los cortometrajes de su novena ediciónSanturtziko lehiaketak, urriaren 1etik 16ra, kultura eta ostalaritza elkartuko ditu berriz ere pandemia garai hauetan

Bost saioak eta sarien zenbatekoak mantenduko dira, guztira 2.500 euro

Film laburrek Santurtzi hartuko dute aurten ere, urriaren 1etik 16ra egingo den Santurzine Zine Jaialdiaren bederatzigarren edizioarekin. SZ9aren antolatzaileek bost atalak (Estatukoa, Santurtzikoa, Ibiltaria, Kalean eta Euskal Pantailak) eta sarien zenbatekoa (2.500 euro guztira) mantendu dituzte, baita kultura eta ostalaritzaren arteko loturaren alde egiten jarraitzeko konpromisoa ere, iaz pandemia sanitarioa gorabehera hain emaitza ona izan zuena.

Gaur hasiko da bost ataletan izena emateko epea eta uztailaren 20ean bukatuko da, Santurtzi atalekoa izan ezik, irailaren 12ra artekoa luzatuko dena. Parte hartzeko irizpideak mantendu egingo dira: Santurtzi atalean, beharrezkoa da hamabost minutu baino laburragoa den filma izatea eta gutxienez gure udalerrian grabatutako plano bat izatea; Estatukoan, 2020ko urtarrilaren 2etik aurrera egindako ekoizpena izan behar da; Ibiltariak atalean, Amnistia Internazionala elkartearen laguntzarekin, larrialdi klimatikoaren inguruko giza eskubideen urraketak aztertuko dira; Kalean atalean, Homeless Film Festival Jaialdiari eta Bizitegi elkarteari lotutako atalean, etxegabetasunarekin eta gizarte-bazterketarekin lotutako ikus-entzunezkoak landuko dira berriro; eta, Euskal Pantailak atalean, zirkuitu komertzialetatik kanpo geratu ohi diren euskal lanak proiektatuko dira.

Oinarriak jaialdiaren webgunean daude eskuragarri.

Kultura eta ostalaritza seguruak dira

Ohi bezala, eta dugun osasun egoera gorabehera, Santurzine Jaialdia berriro arituko da elkarlanean herriko ostalaritzarekin, filmak tabernetan proiektatuz. Iaz, 2020ko urriaren 2tik 17ra egindako edizioan, kultura eta ostalaritza elkar hartuta joan daitezkeela frogatu zen, babes-neurri guztiak hartuta. Osasun-larrialdiaren ondorioz, bi film bakarrik proiektatu ahal izan ziren tabernetan, baina Jaialdia inolako gorabeherarik gabe burutu ahal izan zen, eta ez zen positiborik antzeman.

Santurzineren zortzigarren edizioak Santurtzi Zine Lantegiaren bi jardunaldi ere izan zituen. Horietan, Casa Torre jauregiak bi foro hartu zituen, bata jaialdiena eta bestea sortzaileena, Euskal Herri osoko partaideekin. Antolatzaileen asmoa aurten ekimen honekin jarraitzea da.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El Festival Santurzine busca los cortometrajes de su novena edición

El certamen santurtziarra regresa del 1 al 16 de octubre aunando una vez más cultura y hostelería en tiempos de pandemia

Se mantienen las cinco secciones y la cuantía de los premios, que suman un total de 2.500 euros

Los cortometrajes tomarán un año más Santurtzi con la novena edición del Festival Santurzine que tendrá lugar entre el 1 y el 16 de octubre próximos. La organización del certamen mantiene las cinco secciones (Estatal, Santurtzi, Ibiltariak, Kalean y Euskal Pantailak) y la cuantía de los premios (2.500 euros en total), así como el compromiso de seguir apostando por la conexión entre cultura y hostelería que tan buen resultado dio el pasado año a pesar de la pandemia sanitaria.

Las inscripciones de los cinco apartados se abren hoy y concluirán el 20 de julio, excepto la sección Santurtzi, en la que la recogida de trabajos se extenderá hasta el 12 de septiembre. Los criterios para participar en cada uno de ellos se mantienen: en Santurtzi es necesario contar con un cortometraje de menos de quince minutos que contenga al menos un plano grabado en la localidad marinera; en Estatal participan las producciones realizadas a partir del 1 de enero de 2020; en Ibiltariak se volverán a programar diferentes trabajos en colaboración con Amnistía Internacional, en esta ocasión aquellos que aborden las violaciones de los derechos humanos en torno a la emergencia climática; en Kalean, apartado unido al Homeless Film Festival y la asociación Bizitegi, se volverán a tratar audiovisuales relacionadas con el sinhogarismo y la exclusión social; y en Euskal Pantailak se proyectarán trabajos vascos recientes que habitualmente quedan fuera de los circuitos comerciales.

Todas las bases están disponibles en la página web del festival.

Cultura y hostelería son seguras

Como es tradición, y a pesar de la actual situación sanitaria, el Festival Santurzine volverá a contar con la hostelería del municipio, llevando las diferentes proyecciones a los bares. La edición del pasado año, celebrada entre el 2 y el 17 de octubre de 2020, demostró que la cultura y la hostelería, con todas las medidas de protección adecuadas, pueden ir de la mano. Aunque la emergencia sanitaria obligó a que solo dos de la sesiones se pudiesen llevar a cabo en establecimientos, el Festival pudo celebrarse sin ningún contratiempo y no se detectó ningún positivo.

La octava edición del Santurzine incluso contó con dos jornadas de Santurtzi Zine Lantegia, en las cuales la Casa Torre acogió dos foros, uno de festivales y otro de creadores, con participantes de toda Euskal Herria. La intención de los organizadores es continuar este año con esta iniciativa.