2014/06/27

EXPOSICION 35 AÑOS DE FIESTAS POPULARES DEL CARMEN DE SANTURTZIDel 27 de junio al 21 de julio
Horario:  9:00 – 14:00
               18:00 – 21:30

La exposición presenta en diversos paneles los hitos más destacados de las fiestas del Carmen desde 1979 hasta el pasado año.
Fotografías, videos y comentarios explicativos permiten conocer el origen de actividades y personajes habituales de nuestras fiestas como, por ejemplo, la Mentxu o las Regatas de Balandros. Además, se pueden ver las grabaciones que el tempranamente desaparecido Luisma Cabañeros “el cámara de la Comisión” hizo en video desde 1991  a lo largo de muchas fiestas.
En la exposición, además, se puede disfrutar de una buena parte del material gráfico generado a lo largo de estos años y recogido por la Comisión de Fiestas, pero  es muchísimo más el que no se ha podido reunir, especialmente el relacionado con los primeros años de las fiestas populares. Será necesario seguir trabajando para  preservarlo como memoria colectiva. En este sentido, la Comisión anima a las buenas gentes de este pueblo para que  le facilite fotografías, grabaciones y documentos que debidamente copiados se guardarán para su utilización en futuras exposiciones.
Con esta exposición se quiere reconocer la labor anónima y desinteresada de muchas personas entregadas a la organización de las fiestas, y en general, agradecer  a todas la gente que ha participado de una u otra manera  en su desarrollo, su generosidad y ganas de diversión por ayudarnos a llegar hasta aquí “sanos y salvos”. Todas ellas tienen nombre, muchas y muchos hasta mote, pero sería contrario al estilo de nuestras fiestas hacer una lista que, por otra parte, resultaría enorme. Así que, simplemente decimos: GRACIAS SANTURTZI.
                              
SANTURTZIKO KARMENGO JAI HERRIKOIEN 35. URTEURRENARI BURUZKO ERAKUSKETA

Ekainaren 27tik uztailaren 21era
Ordutegia: 9:00 – 14:00
                   18:00 – 21:30

Erakusketak Karmengo jaietako 1979tik iaz arteko une gogoangarrienak jasoko ditu zenbait taulatan.

Argazki, bideo eta azalpenen bidez gaur egungo jaietako jarduera eta pertsonaia garrantzitsuenen jatorria ezagutuko dugu, esate baterako, Mentxu edo balandroen estropadak. Horrez gain, gazteegi zendu zen Luisma Cabañerosek, “Batzordeko kamerariak”, 1991etik jaietan bideoan jasotako grabazioak ere egongo dira ikusgai.

Horiez guztiez gain, erakusketan urte luze hauetan hainbat herritarrek sortu eta Jai Batzordeak bildutako material grafiko ugari ikusteko aukera egongo da. Hala ere, askoz gehiago dira jaso gabe daudenak, batez ere jaietako hasierako urteetakoak. Lanean jarraitu beharko da bizi izandakoa herriaren memorian gordeta gera dadin. Horrela bada, batzordeak herritarrei argazkiak, bideoak eta agiriak helarazteko eskatzen die behar bezala kopiatu eta gordetzeko etorkizunean egingo diren erakusketetan erabiltzeko.

Horren bidez, bereziki, jaiak antolatzen jardun duten hainbat lagunen lan anonimo eta eskerga aitortu nahi dugu, eta orokorrean, jaiak burutzean nola edo hala parte hartu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu izan duten eskuzabaltasuna eta jarritako gogoarengatik eta honaino “onik eta osorik” heltzen laguntzeagatik. Den-denek dute izena, askok ezizena eta guzti, baina gure jaien izaeraren kontrakoa litzateke zerrenda egitea, gainera, luzeegia izango litzateke. Beraz, ESKERRIK ASKO SANTURTZI, besterik ez.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gadget

Este contenido todavía no está preparado para las conexiones cifradas.